YANSITICI ÖĞRENME PARADIGMASI ARACILIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN MESLEKI GELİŞİMLERİ - SLOVENYA ÖRNEĞI


TOWARDS IMPROVEMENTS IN TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT THROUGH THE REFLECTIVE LEARNING PARADIGM – THE CASE OF SLOVENIA


Milena VALENČIČ ZULJAN, Darjo ZULJAN & Samo PAVLIN


ÖZET
Mesleki misyonlarına bağlı yansıtıcı öğretmenlerin yetiştirilmesi ve bu öğretmenlerin yarattığı değerler gelecekteki öğretmenlerin mesleki eğitimindeki amaçlardan biridir. Bu çalışmada öğretmenlik eğitimi alan öğrencilerin, ileride verecekleri pedagojik eğitimi ve dolayısıyla mesleki yaşamları etkilemesi beklenen “yansıtıcı öğretmenlikle” ilgili eğitim modülünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır


ABSTRACT
Developing reflective teachers who will be committed to their professional mission and whose own development will represent a value is an important objective of the professional training of future teachers. This article deals with an evaluation of the module of instruction in teacher training that was directed at raising students' awareness of the importance of reflecting on their pedagogical work and their overall professional activity. The module focused on the acquisition of skills for thoughtful activity in pedagogical practice and the development of a positive attitude to lifelong teacher education. The main aim of the study was to assess students’ conceptions of instruction, in particular from the perspective of students’ perceptions of the importance and influence of learner-centred methods targeting didactical competencies.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen gelişimi, öğretmen eğitimi, yansıtıcı öğrenme, öğretmenlerin didaktik yeterlikleri.


KEYWORDS: teacher development, teacher education, reflection learning, didactic competencies of teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education