ÖĞRENCİ YÖNETİMLİ ÇEVRİMİÇİ TARTIŞMALARA KATILIMIN YÖNETME SORUMLULUĞU VE ÖĞRENME STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


INVESTIGATION OF PARTICIPATION IN STUDENT-LED ONLINE DISCUSSION WITH RESPECT TO MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND LEARNING STYLES


Arş. Gör. Ferhat Kadir PALA & Doç. Dr. Mukaddes ERDEM


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğrenci yönetimli karma öğrenme ortamının bir parçası olarak tasarlanan çevrimiçi tartışmalara katılımı, yönetme sorumluluğu ve öğrenme stilleri açısından incelemektir. Katılım, gönderilen mesaj sayısı, mesaj uzunluğu (kelime sayısı), ortama giriş sayısı, ortamda kalış süresi açılarından ve nicel veriler kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma yüz yüze ve çevrimiçi boyutları olan bir derste ve karma öğrenme biçiminde tasarlanmıştır. Tüm boyutları öğrencilerin kendi tercihleriyle oluşturdukları öğrenci takımları tarafından yönetilen öğrenme ortamının çevrimiçi boyutunun bir parçası olarak forumlar oluşturulmuş ve öğrencilerin bu ortamda tartışmalar yoluyla etkileşim kurmaları, öğrenmelerini genişletmeleri beklenmiştir. Veriler, forumlardaki tartışma kayıtlarının nicel olarak incelenmesi yoluyla elde edilmiştir. Parametrik ve non-parametrik istatistiksel tekniklerle veriler analiz edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin öğrenmeyi yönettikleri haftalardaki katılımlarıyla diğer haftalardaki katılımları arasındaki farklarla, öğrenme stilinin katılıma etkisi araştırılmıştır. Katılımda öğrenme stiline bağlı bir değişim gözlenmezken; yönetme sorumluluğunun tüm takımlarda katılım oranını önemli ölçüde artırdığı saptanmıştır.


ABSTRACT
This study aims to investigate participation in online discussion that is designed as a part of student-led blended learning environment with respect to management responsibility and learning styles. Participation was determined by using quantitative data regarding the number of messages sent, length of messages, login frequency, and stay time. The course was based on blended learning with face-to-face and online features. Online forums were established as a part of the online dimension of the learning environment, where all dimensions were led by student teams established by student choice. They were expected to interact in this environment via discussions and enhance their learning. Data were gathered through the quantitative examination of the forum discussion records. Parametric and non-parametric statistical techniques were used for the analyses. The difference in student participation during student-led weeks and other weeks was analyzed, as well as the effects of learning style on participation. While the effects of learning style on participation appeared to be not significant, management responsibility was observed to increase participation significantly across all teams.


ANAHTAR KELİMELER: çevrimiçi tartışma, çevrimiçi katılım, öğrenme stili, öğrenci yönetimli öğretim


KEYWORDS: online discussion, online participation, learning style, student led teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education