İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KESİRLERDE ÇARPMA ve BÖLMEYE YÖNELİK KURDUKLARI PROBLEMLERİN KAVRAMSAL ANALİZİ


CONCEPTUAL ANALYSIS OF MULTIPLICATION AND DIVISION PROBLEMS IN FRACTIONS POSED BY PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS


Yrd. Doç. Dr. Cemalettin IŞIK


ÖZET
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kesirlerde çarpma-bölmeye yönelik kurdukları problemlerin kavramsal analizinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışma, 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Doğu Anadolu’daki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören 127 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada deneysel olmayan araştırma desenlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Sekiz maddeden oluşan problem kurma testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından kesirlerde çarpma- bölme ile ilgili verilen işleme yönelik problem kurmaları istenmiş ve kurulan problemler ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler, öğretmen adaylarının tam sayılı kesirlerde çarpma ve iki kesrin bölümüne yönelik olarak işlem ve kesir sayılarına anlam yüklemekte eksikliklerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır.


ABSTRACT
In this study, it was aimed to analyze conceptually the multiplication and division problems in fractions posed by pre-service elementary mathematics teachers. The study was conducted with 127 pre-service teachers studying in the department of elementary education in mathematics in the education faculty of a state university in Eastern Anatolia during spring term of 2007-2008 academic year. Descriptive design, which is a non-experimental design, was utilized in this study. Problem posing test with eight items was used as a data gathering tool. Pre-service teachers were required to pose problems about multiplication-division in fractions and problems posed were analyzed in details. Analysis results indicated that pre-service teachers were inadequate in multiplication of mixed fractions, division of two fractions, and giving meaning to fractions.


ANAHTAR KELİMELER: matematik eğitimi, ilköğretim matematik öğretmeni adayları, kesirlerde çarpma, kesirlerde bölme.


KEYWORDS: mathematics education, pre-service elementary mathematics teachers, multiplication of fractions, division of fractions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education