TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE EĞİTSEL MESAJLAR


EDUCATIONAL MESSAGES IN TEVFİK FİKRET’S POEMS


Assist. Prof. Dr. Kelime ERDAL


ÖZET
Uzun yıllar eğitim camiasının içinde yer alan Tevfik Fikret, bir yandan mesleğini icra ederken bir yandan da yazdığı eserlerle çocukları ve gençleri eğitmeyi hedeflemiştir. Çocuğun dünyasını çok iyi bilen şair, çocuklar için yazdığı şiirlerde günümüz eğitim anlayışında da geçerli sayılabilecek eğitsel mesajlar verir. Paylaşma, yardımlaşma, söz dinleme, yardımlaşma… gibi temel insani ve ahlaki değerleri şiirlerinde vurgulayan şair, eğitimin küçük yaşlarda başlamasının önemine vurgu yapmaktadır. Gençler söz konusu olduğunda mesajları farklılaşan Tevfik Fikret, gençlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Vatanın emanet edileceği gençler, önce vatanlarını sevecek, gerekirse onun uğrunda canlarını vereceklerdir. Bunu başarabilmek için önce kendine güvenmek, çok çalışmak ve azimli olmak şarttır. Söz konusu olan ister çocuk, ister genç olsun, şair hep geleceğe bakmakta, çocuklarda ve gençlerde özlediği geleceği hayal etmektedir. Bu çalışmada, Tevfik Fikret’in şiirlerine çocuk ve gençlere iletmek istediği değerler açısından bakılmış, bu eğitsel mesajlar çeşitli başlıklar altında incelenmeye çalışılmıştır.


ABSTRACT
Being in the education community for long years, Tevfik Fikret aims to educate children and teenagers with the works he has written while he is carrying out his profession. Knowing child’s world very well, the poet gives messages which can be counted valid in today’s education perception. Emphasizing the basic humanistic and moral values such as sharing, cooperation, obedience in his poems, the poets stresses the importance of education starting at earlier ages. When the teenagers are discussed, Tevfik Fikret, changing his messages, lays huge responsibilities on teenagers. Teenagers, to whom the country is entrusted, will firstly love their country, and if necessary they will lay down their life. In order to accomplish this, trusting in yourself, working hard and being determined are essential. No matter what is the subject either a child or a teenager, the poet always looks to future, dreams the future that he misses in teenagers and children. In this study, Tevfik Fikret’s poems are examined in terms of the values wanted to be transmitted to child and teenagers, this educational messages are tried to be analysed under various headings.


ANAHTAR KELİMELER: Çocuk, genç, eğitim, eğitsel mesaj


KEYWORDS: Child, teenager, education, educational message.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education