KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİYLE VERİLEN ANALOJİLERİN ASİT-BAZ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI İÇİN KULLANIMI


USING CONCEPTUAL CHANGE TEXTS WITH ANALOGIES FOR MISCONCEPTIONS IN ACIDS AND BASES


Dr. İpek ÇETİNGÜL & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çalışma, kavramsal değişim öğretim yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre öğrencilerin asit ve bazlar konusundaki anlamlı öğrenmelerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca cinsiyet ve bilimsel işlem becerilerinin öğrencilerin asit ve bazlar konusunu anlamaya etkisi de araştırılmıştır. Analiz sonuçları, kavramsal değişim metinleriyle birlikte verilen benzeştirme yönteminin, öğrencilerin bilimsel gerçekleri daha iyi anlamasında ve kavram yanılgılarının giderilmesinde etkili olduğunu göstermiştir. Mülakatlar sonucu, öğrencilerin çözeltiler ve bağlar konusundaki yanlış anlamalarının ve bilgi eksikliklerinin asitler ve bazlar konusunda kavram yanılgılarına yol açtığı saptanmıştır. Öğrencilerin özellikle konsantrasyon ve kuvvetlilik kavramlarını asitlik, bazlık ve pH kavramlarıyla birleştirmede problem yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca, bilimsel işlem becerilerinin öğrencilerin asit ve bazlar konusundaki başarılarını tahmin etmede etkili olduğu fakat cinsiyetin bir etkisi olmadığı görülmüştür.


ABSTRACT
This study was conducted to explore the effectiveness of conceptual change oriented instruction over traditional instruction on students' understanding of acids and bases concept. Besides, effects of gender difference and science process skills on students’ understanding of acids and bases were also investigated. Analysis of the results showed that establishing an analogical thinking during the instruction via conceptual change text caused better acquisition of scientific conceptions and elimination of misconceptions. In-depth interviews after the post-tests showed that students' lack of knowledge and misinterpretation of solutions and bonds concepts result in serious misconceptions in acids and bases concept. Especially, students have problems when they relate the concentration and strength with acidity, basicity and pH. Results also showed that science process skills of the students could be a strong predictor of their achievements in acids and bases whereas there was no significant effect of gender on students’ understanding of acids and bases.


ANAHTAR KELİMELER: misconceptions, conceptual change, conceptual change texts, analogy, acids and bases


KEYWORDS: kavram yanılgıları, kavramsal değişim, kavramsal değişim metinleri, benzeştirme, asitler ve bazlar

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education