GÖREV TÜRLERİNİN İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ


THE IMPACT OF TASK TYPE ON ORAL PERFORMANCE OF ENGLISH LANGUAGE PREPARATORY SCHOOL STUDENTS


Yrd.Doç.Dr.Meltem Huri BATURAY, Dr.Hatice SANCAR TOKMAK, Arş.Gör.Berrin DOGUSOY & Doç.Dr.Aysegul DALOGLU


ÖZET
Bu çalışmada, görsellerle sunulan anlatımsal, tanımsal ve tahminsel-kişisel reaksiyon task türlerinin orta seviye İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin oral performansları üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır. Çalışma Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde, 85 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.. Anlatımsal, tanımsal ve tahminsel-kişisel reaksiyon task türlerinden birine göre değerlendirilen öğrencilerin sözlü sınav notları karşılaştırılmış ve konu ile ilgili daha derinlemesine bilgi toplamak amacıyla odak görüşme yöntemi uygulanmıştır. Sonuçlar, anlatımsal, tanımlayıcı ve tahminsel-kişisel reaksiyon gruplar arasında sözlü performans notları açısından önemli bir fark olmadığını göstermiştir. Fakat nitel veri, anlatımsal grup öğrencilerinin kendilerini değerlendirmeler sırasında daha sakin olduklarını ve kendilerini ifade etmekte konusunda daha özgür hissettiklerini ortaya koymuştur.


ABSTRACT
In this study, the effects of narrative, descriptive and prediction-personal reaction task types with visuals on the oral performance of intermediate level English language learners were compared. The study was carried out at Gazi University Preparatory School, Research and Application Center for the Instruction of Foreign Languages with the participation of eighty five students. The students’ oral exam marks based on the assessment of narrative, descriptive and prediction-personal reaction task types for each group were compared and focus-group interviews were carried out with the students in order to get in depth data on the issue. The results showed that there was no significant difference between the narrative, descriptive and prediction-personal reaction task type groups in terms of oral performance scores. However, qualitative data showed that the narrative group students felt more relaxed and free to express themselves in the assessment sessions.


ANAHTAR KELİMELER: Konuşma, Oral Değerlendirme, Task Türleri


KEYWORDS: Speaking, Oral Assessment, Task Types

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education