AKTS KREDİSİNİN HESAPLANMASI: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI


CALCULATING ECTS CREDITS: CASE OF YAŞAR UNIVERSITY


Yrd. Doç. Dr. Raif Serkan ALBAYRAK & Prof. Dr. Behzat GÜRKAN


ÖZET
Bir dersin AKTS kredisi ortalama öğrencinin dersi başarıyla tamamlaması için gereken iş yükünü saat cinsinden gösterir. Başlangıçta öğretim üyesinin kişisel birikimine bağlı olarak belirlenen kredi, sonrasında düzenli olarak öğrencilere yapılan anketlerle denetlenir. Ancak, uygulamada anket çalışmaları pek çok sorun içermektedir. Anket belli bir öğrenci grubuna mı yoksa dersi alan tüm öğrencilere mi yapılmalıdır? Anketi yanıtlayan ve anket sonuçlarından etkilenen öğrenci gruplarının farklı olması, anketle toplanan verinin güvenilirliğini düşürür mü? “Ortalama öğrenci” kimdir? Toplanan veri nasıl filtrelenmeli ve analiz edilmelidir? Makalenin hedefi bu soruları tartışmaya açmak, istatistiki çözüm önerileri getirmektir. Bu amaçla sekiz farklı model tanımlanmış ve performansları karşılaştırılmıştır.


ABSTRACT
ECTS credit of a course signifies the workload of an average student in terms of hoursin order to complete the course successfully. Initially, the credits are determined by the instructor with respect to his/her experience and then monitored through regularly conducted questionnaires answered by students. However, application of these questionnaires embraces a plethora of issues. Should the questionnaires be conducted to the population of students or to a sample of that population? Does the disagreement between the respondents of the questionnaires and the group that are affected from its results compromise the reliability of the data? Who is the “average student”? How should the data be filtered and analyzed? In this article, these issues are discussed by proposing eight statistical models the performances of which are compared.


ANAHTAR KELİMELER: AKTS kredisi, ortalama öğrenci, konum modeli, kırpılmış ortalama, huber m-tahminleyicisi


KEYWORDS: ECTS credit, average student, location model, trimmed mean, Huber m-estimator

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education