9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programının Yöntemsel Kavramlar Açısından Analizi


An Evaluation of Ninth Grade History Curriculum with Respect to Procedural Concepts


Yrd. Doç. Dr. Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI


ÖZET
Bir disiplin olarak tarihin kendine has yöntemlerinin bilinmesi geçmişin anlaşılmasında ve değerlendirilmesinde önemli bir araçtır. Tarihçinin çalışma becerileri üzerinde durulurken tarihsel düşünme ve anlama üzerinde önemli rol oynayan tarihin yöntemsel kavramlarının da verilmesi gerekir. Bu çalışmada 9. Sınıf Tarih Programının kazanımları, etkinlik örnekleri ve açıklamaları Seixas (2006) tarafından tanımlanan tarihin yöntemsel kavramları açısından analiz edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiz kullanılmıştır. 9. sınıf tarih dersi öğretim programında yer alan bütün kazanım/etkinlik örnekleri/açıklamalar kısmı araştırmacı ve bir alan uzmanı tarafından kodlanmıştır. Araştırmanın sonucunda 9. sınıf tarih dersi öğretim programında tarihsel önem, kanıt, sebep-sonuç, değişim-süreklilik, tarihsel perspektif alma kavramlarının yer aldığı ancak çok az vurgulandığı tespit edilmiştir. Tarihsel ahlaki boyut kavramının ise programda bulunmadığı belirlenmiştir. Tarih dersi öğretim programlarında yapılacak güncellemelerde tarih disiplininin yöntemsel kavramlarına vurgu yapılması yönünde önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
Knowing special methods of history as a discipline is an important tool to understand and evaluate the past. Next to focusing on study skills of the historian procedural concepts of history which have a great effect on historical thinking and understanding should be given as well. In this study outcomes/sample activities/explanations part of the 9th grade history curriculum has been analyzed according to procedural concepts of history as defined by Sexias (2006). The study has been conducted with document analysis method which is one of the qualitative research methodologies. Outcomes/sample activities/explanations part of the 9th grade history curriculum has been encoded by the researcher and a specialist in the area. As a result of the study is has been found that although concepts of historical significance, evidence, cause and consequence, change and continuity and historical perspective take place they have been emphasized quite less. Furthermore it has been specified that moral dimension of historical interpretations is given no place in the curriculum. Finally suggestions have been made in regard to emphasizing procedural concepts of the discipline of the history in the future updating of the history curriculum.


ANAHTAR KELİMELER: Tarih dersi öğretim programı, yöntemsel kavramlar, tarihsel düşünme


KEYWORDS: History curriculum, procedural concept, historical thinking

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education