Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Ürün Dosyası Hazırlamada Öz Denetim ve Bilgi Yönetiminin Etkisi


Impact of Prospective Teachers’ Self Control and Knowledge Management in Compiling a Reflective Portfolio


Asc.Prof.Dr. Zehra A. GAZİ, Asc.Prof.Dr. Fahriye A. AKSAL, Dr. Behçet ÖZNACAR & Asc.Prof.Dr. Gökmen


ÖZET
Bu çalışmada eylem çalışmasına bağlı, bağlantı teorisinin öğretim sürecinde uygulanması ele alınmıştır. Araştırmaya 44 aday öğretmen katılmıştır. Çalışmada nitel araştırma çerçevesinde yarı yapılandırılmış mülakat ve yansıtıcı raporlar veri toplama süreci olarak kullanılmıştır. Araştırma bulguları, öğretmen adayının yansıtıcı ürün dosyası geliştirmesinde öz denetim ve bilgi yönetimi becerisine sahip olması gerektiğini ve yansıtıcı ürün dosyası kullanımının bu becerilere katkı sağladığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının sahip olduğu öz denetim ve arkadaşları ile kurmuş olduğu diyalog, müzakere kullanarak bilgiyi yönetmede etkili olduğunu ortaya koymuştur. Öz denetim ve öz disiplin ile öğretmen adaylarının arkadaşlarıyla ve öğretmen ile arasında kurduğu diyalog ve münazara aynı zamanda yansıtıcı ve esnek düşünme becerisine de katkı sağlamıştır. Buna ek olarak, araştırma bulguları bağlantı teorisinin yansıtıcı ürün dosyası kullanarak ders tasarımında uygulanabileceğini ve mesleki beceriye katkısı olacağını vurgulamıştır.


ABSTRACT
Within the framework of action research, connectivity theory has been suggested as a means to encourage learners to manage the process during the teaching practicum. The aim of this study was to explore the impact of self-control and knowledge management abilities of prospective teachers in compiling a reflective portfolio in teaching practice as a part of a teaching practicum course. 44 prospective teachers participated in this study. In the study, qualitative research (i.e. semi structured interviews and reflective reports) was used. Research findings show that the prospective teachers require both self-control and the ability to manage knowledge in compiling a reflective portfolio. Self-control and self-learning through dialogue and negotiation with peers and course tutors enhance the prospective teachers’ reflection, ability in intellectual flexibility and skills in knowledge management. In addition to this, the research findings highlight how connectivity theory can be implemented in course instruction and enhance the professional experience through reflective portfolio


ANAHTAR KELİMELER: Eylem Çalışması, Bilgi Yönetimi, Yansıtıcı Ürün Dosyası, Öz Denetim


KEYWORDS: Action Research, Knowledge Management, Reflective Portfolio, Self-Control

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education