Öğretmenlik İnançları Üzerine Türkiye’de Yapılmış Araştırmaların Bir Derlemesi


A Review of Research in Turkey on Beliefs about Teaching


Res. Asst. Rahime ÇOBANOĞLU


ÖZET
Bu çalışmada, öğretmenlik inançlarına yönelik olarak Türkiye’de yapılmış eğitim araştırmalarının bir sentezinin sunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda elektronik veri kaynakları kullanılarak 2000-2011 yıllarını kapsayan kapsamlı bir alanyazın incelemesi gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda bu derleme kapsamına dahil edilebilecek otuz bir araştırma makalesine ulaşılmıştır. Bu çalışmalarda öne çıkan bulguların betimsel analizi, öğretmenlik ile ilgili inançlar üzerine Türkiye’de yapılmış araştırmaların şu dört ana tema altında toplandığını göstermiştir: (a) öğretmenlik ile ilgili inançların doğası, (b) öğretmenlik ile ilgili inançların kaynakları, (c) öğretmenlik ile ilgili inançlar ile sınıf uygulamaları arasındaki ilişki ve (d) öğretmenlik ile ilgili inançlardaki değişim. Ulusal bağlamda ortaya çıkan bulgular, uluslararası alanyazındaki öğretmenlik inançlarına ilişkin bilgi biriki ışığında tartışılmıştır. Bu derlemenin Türkiye’de eğitim alanında çalışan uygulayıcılar ve araştırmacılar için önemli sonuçlar sunduğu düşünülmektedir.


ABSTRACT
The primary objective of this study was to portray a synthesis of educational research in Turkey as regards pre-service and in-service teachers’ beliefs about teaching. For this end, a comprehensive literature search that was confined to the years between 2000 and 2011 was conducted via electronic databases. This search generated thirty-one research articles that were considered relevant for the scope of the present review. Descriptive analysis of the findings in these studies resulted in four main themes to represent research on beliefs about teaching in Turkey. Namely, these were (a) nature of beliefs about teaching, (b) sources of beliefs about teaching, (c) relationship between beliefs about teaching and classroom practices, and (d) change in beliefs about teaching. The findings from the context of Turkey were discussed in the light of international scholarship on beliefs about teaching. It is considered that the results of this review offer remarkable directions for researchers and practitioners in the field of education in Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen inançları, öğretmenlik ile ilgili inançlar, alanyazın incelemesi


KEYWORDS: teacher beliefs, beliefs about teaching, literature review

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education