Üniversitede Sınav Kaygısı ve Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı


Test Anxiety and Use of Learning Strategies in University


Assist. Prof. Dr. Sayime ERBEN KEÇİCİ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde sınav kaygısı ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bunun yanında farklı öğrenme stratejilerinin kullanım kapsamı sömestr sayısı, anabilim dalı ve cinsiyete göre incelenmiş ve üniversite öğrencilerinde öğrenme stratejilerine ilişkin talep ele alınmıştır. Sonuçlara göre ilk dönem ve sınav kaygısı yaşayan öğrenciler öğrenme stratejilerinin eğitimini yoğun bir şekilde talep ettikleri görülmüş, ayrıca sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin sınav kaygısı yaşamayan öğrencilere göre öğrenim başarılarını daha kötü tahmin ettikleri saptanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study to state the relation between the exam anxiety of the university students and their learning strategies. Also the usage extent of the different learning strategies, the number of the semesters and the departments are analyzed in respect of the gender perspective and the demand of the university students for learning strategies are discussed. The research results indicate that the students who are anxious about the first term and exams demand the education for the learning strategy intensely. Also it has been found out that the students who feel anxiety about the exams estimate their learning achievement in a pessimistic way.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme stratejileri, sınav, sınav kaygısı


KEYWORDS: The learning strategies, exam, test anxiety

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education