OKUL VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ YÖNÜNDEN ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ İRDELENMESİ: KİMYA EĞİTİMİ ÖRNEĞİ


EXAMINATION OF TEACHING APPLICATIONS IN TERMS OF SCHOOL AND UNIVERSITY COOPERATION: CHEMISTRY EDUCATION EXAMPLE


Doç. Dr. Emine ERDEM & Yrd. Doç. Dr. Ümit Işık ERDOĞAN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı kimya öğretmen adaylarının uygulama okullarında yaptıkları etkinliklerden elde ettikleri kazanımlarını belirlemek ve fakülte-okul işbirliği çerçevesinde hem kimya öğretmen adaylarının hem de uygulama okullarındaki uygulama kimya öğretmenlerinin karşılaştığı güçlükleri belirlemektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarına ve uygulama öğretmenlerine konu ile ilgili görüşlerini almak amacıyla yarı açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği’nde öğretmen adayları ve uygulama öğretmenlerinin birbirlerinden beklentilerini, işbirliğinin düzenli bir biçimde sürdürülmesi doğrultusunda bu dersi daha etkin bir yapıya kavuşturabilmek için neler yapılması konusunda çözüm önerileri sunulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the acquisitions that teacher candidates of chemistry have obtained from the activities at application schools and the difficulties that both teacher candidates of chemistry and chemistry teachers of application at application schools face in the frame of faculty-school cooperation. In this study, a survey consisting of half open ended questions has been applied to teacher candidates and teachers of application in order to receive their opinions about the subject. According to the data, in Faculty of Education-School of Application Cooperation, expectations of teacher candidates and teachers of application from each other and, solutions have been presented regarding what should be done for this course to be more effective in accordance with maintaining the cooperation properly.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri


KEYWORDS: teaching application, teacher candidates, teachers of application

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education