FRANSIZCA ÖĞRENİM SÜRECİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI DUYUŞSAL ALANA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ (KOLEJ ÖRNEĞİ)


A COMPARATIVE ANALYSIS OF STUDENTS’ ATTITUDE IN THE AFFECTIVE DOMAIN OF THE LEARNING OF FRENCH (COLLEGE EXAMPLE)


Havva DAĞSEVER


ÖZET
Araştırmada anadili Türkçe olup İngilizce öğrenim gören Kolej öğrencilerinin ikinci yabancı dil olarak Fransızca Öğrenimine Yönelik Duyuşsal Alana İlişkin Karşılaştırmalı Analizleri yapılmıştır. Kolejde öğrenim gören öğrencilerin İngilizce öğrenimi yanında 2. yabancı dile karşı duyuşsal alana ilişkin görüşlerinin ‘Sınıf’ ve ‘Cinsiyet’ değişkenleri ile ilgili karşılaştırmalı analizleri araştırmanın veri tabanını oluşturmuştur. Elli üç sorudan oluşan ve 37’si olumlu, 16’sı olumsuz olan ölçek soruları Duyuşsal Alana ilişkin İlgi, Güven ve Kullanışlılık boyutlarını içermektedir. Araştırmada 218 kişiye ulaşılmıştır. Fransızca öğrenimine yönelik duyuşsal alana ilişkin tutumlar; madde bazında ve kişisel değişkenlerle ilişkili olarak karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda ikinci yabancı dil olarak Fransızcanın altıncı ve yedinci sınıflardaki ilgi, güven ve kullanışlılık boyutlarının yüksek iken sekizinci sınıfta kısmen düştüğü dokuzuncu sınıfta ise tekrar yükseldiği ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır.


ABSTRACT
A comparative analysis in the affective domain of students studying at an English-medium college is carried out. Participants (whose mother tongue is Turkish) study a second foreign language of French, has contributed to the study. The database of the study comprises of the conception of students in terms of ‘age’ and ‘gender’ who are studying a second foreign language besides English. The survey comprised of 53 questions; 37 positive and 16 negative. It measured Interest, Trust and Practicability in the area of affective education. It was completed by 218 people. A comparison has been made regarding affective domain in teaching French in terms of area and personal differences. The result of the study shows that whilst in grade-6 and 7 interest, trust, practicability in learning a second foreign language is high, these factors drop slightly in grade-8 and increase again in grade-9.


ANAHTAR KELİMELER: Fransızca Öğrenimi, Yabancı Dil, Duyuşsal Alan


KEYWORDS: French Learning, Foreign Language, Affective Domain

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education