ÇOKLU ORTAM TABANLI BİR GÖREV İLE ÇALIŞMA BELLEĞİNİN ÖLÇÜLMESİ


MEASURING WORKING MEMORY BY USING A MULTIMEDIA BASED TASK


Prof. Dr. Arif ALTUN & Arş. Gör. Vildan ÇEVIK


ÖZET
Bireyselleştirilmiş öğrenme ortamlarının tasarımında önemli yer tutan ve bilişsel farklılıklar arasında ön plana çıkan çalışma belleğinin ölçülmesi, bireysel farklılıkları belirlemede önemli bir değişkendir. N-geri görevi de, çalışma belleğinin ölçülmesinde sıklıkla başvurulan ölçme araçlarından birisidir. Bilişsel süreçler denildiğinde akla ilk olarak gelen “yürütücü işlevler”, beynin ön lobları ile doğrudan ilişkili olup, Baddeley’nin çalışma belleği modeline göre “merkezi yürütücü” olarak bilinen bir yapı tarafından kontrol edilmektedir. Klatzky (1980)’in “bilişin tezgâhı” şeklinde adlandırdığı çalışma belleği, kısa süreli bellekten farklı olarak bilgiyi belirli bir süre zarfında tutarken aynı zamanda onu dönüştürerek hedefin başarımında gerekli bilgi parçacıkları ile entegrasyonunu da sağlar. Bir başka ifade ile, çalışma belleği, bilginin işlenmesinde ve yapılandırılmasında önemli yer tutar. Bu çalışmada amaç, çalışma belleğinin ölçülmesinde kullanılmak üzere Türkçe’ye uyarlanması yapılan çoklu ortam tabanlı n-geri görev yazılımının bir veri toplama aracı olarak özelliklerini aktararak, öğrenme araştırmalarında kullanımına yönelik önerileri paylaşmaktır.


ABSTRACT
As an important part of adaptive learning systems, and having a leading role when measured in individual differences literature, working memory (WM) is an important variable for determining individual differences. N-back tasks are kind of measuring scales/tools of working memory and oftenly used in recently studies. When talking about cognitive processes, executive functions are the first thing coming to mind. They are related to prefrontal cortex of the brain and controlled by “central executive” according to Baddeley’s Model of WM. As named “workbench of cognition” by Klatzky (1980), WM is more than short term memory (STM). WM keeps information in a specific time (what STM does), then transforms the information according to the required components of performance and combines the all parts for a conclusion. In other words, WM has an important role in processing and construction of knowledge. The aim of this study is to discuss the usage of a multi-media based open source n-back task software, which is translated into Turkish by researchers, as a data collection tool and to share usage suggestions in learning environments.


ANAHTAR KELİMELER: çalışma belleği, yürütücü işlevler, n-geri görevler


KEYWORDS: working memory, executive functions, n-back tasks

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education