FRANSIZCA DİLBİLGİSİ ÖĞRENİMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER: FRANSIZCA VE TÜRKÇEDE SÖZDİZİMSEL VE BİÇİMBİLİMSEL FARKLILIKLAR


THE DIFFICULTIES EXPERIENCED BY UNIVERSITY STUDENTS IN THE LEARNING OF FRENCH GRAMMAR: THE SYNTACTIC AND MORPHOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN TURKISH AND FRENCH


Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ & Dr. Nurten ÖZÇELİK


ÖZET
Bu çalışmada, Fransızca öğrenen Türk üniversite öğrencilerinin, yabancı dil öğretimi/öğreniminde karşılaştıkları dilbilgisel güçlükler ve nedenleri araştırılmıştır. Güçlüklerin belirlenmesinde Gazi Üniversitesi 2002-2004 öğretim yılı Fransızca hazırlık sınıfları öğrencilerinin sınav ve dilbilgisi derslerinden derlenen yazılı yanlışlar ve bu veriler doğrultusunda hazırlanarak Hacettepe, Gazi ve Ankara üniversiteleri 2003-2004 öğretim yılı hazırlık sınıfı öğrencileri ve öğretim elemanlarına uygulanan anket bulgularından yararlanılmıştır. Bu bulgular ışığında, güçlüklerin büyük bir bölümünün Fransızca ile Türkçe arasındaki sözdizimsel ve biçimbilimsel farklılıklardan kaynaklandığı saptanmış, bu farklılıklardan kaynaklanan ve kullanım sıklığı en yüksek olan yanlış türleri örneklerle incelenmiştir.


ABSTRACT
In this study, grammar difficulties experienced by Turkish university students learning French in the process of foreign language teaching/learning and their causes were searched. In determining the difficulties, the written errors that were collected from Gazi University preparatory class students’ exam papers and grammar courses in 2002-2004 academic years were used. In the light of the findings, surveys were prepared and applied on the students and lecturers of Hacettepe, Gazi and Ankara University preparatory classes. In consequence, the findings were used. In the light of the findings, it was found that a significant amount of the difficulties stemmed from the syntactic and morphological differences between Turkish and French. Moreover, the highest frequency mistake types were examined with examples.


ANAHTAR KELİMELER: Fransızca öğretimi/öğrenimi, Fransızca öğrenme güçlükleri, Fransızca yanlışlar, Fransızca dilbilgisi öğrenimi, sözdizim, biçimbilim


KEYWORDS: teaching/learning of French, the difficulties of learning French, the errors of French, learning of French grammar, syntax, morphology

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education