OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ YAZMAYI ÖĞRENMEYE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARI


THE DEGREE OF READINESS FOR WRITING EDUCATION OF SIX YEAR OLDS IN PRE-SCHOOL EDUCATION


Yrd. Doç. Dr. Banu YANGIN


ÖZET
Öğrencilerin ilkokuma-yazma becerilerini istenen nitelikte kazanabilmelerinde, öğrenmeye hazır olup olmadıklarının etkisi büyüktür. Öğrencileri ilkokuma-yazmayı öğrenmeye hazırlamaya yönelik etkinliklere, ilköğretim okullarının birinci sınıfında, “ilkokuma-yazmaya hazırlık dönemi”nde yer verilmektedir. Öte yandan, ülkemizde yaygınlaştırılması hedeflenen okul öncesi eğitiminin programında da çocukların ilkokuma-yazmaya hazırlanmalarını sağlayacak etkinliklere yer verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının altı yaş grubundaki öğrencilerin yazmayı öğrenmeye hazır olup olmadıklarını belirlemektir. Çalışmanın verileri, 2003-2004 öğretim yılında, Ankara’daki okul öncesi eğitim kurumlarının altı yaş grubundaki 64 öğrenciye araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin bireysel olarak uygulanması ile elde edilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarının altı yaş grubundaki öğrencilerin yazmayı öğrenmeye hazır olup olmadıkları belirlenmiştir.


ABSTRACT
Whether students are ready to learn is of great importance in terms of enabling them to gain initial reading and writing skills to a desired extent. Activities that prepare students for learning initial reading and writing take place at the first grade of primary schools during “the preparatory period for initial reading and writing”. Furthermore, a number of activities preparing children for initial reading and writing are also included in the curriculum of pre-school education, whose spread in our country is given priority. The aim of this study is to determine whether or not six-year-olds in pre-school establishments are ready to learn to write. The data were obtained through a scale developed by the researcher, by administering it individually to 64 six-year-olds in pre-school establishments in Ankara in 2003-2004 academic year. It was determined whether or not six-year-olds in pre-school establishments are ready to learn to write.


ANAHTAR KELİMELER: ilkokuma-yazma, hazır bulunuşluk, altı yaş grubu.


KEYWORDS: initial reading and writing, readiness, six-year-olds.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education