9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARİTMATİK İŞLEMLER, SIRALAMA, DENKLEM VE EŞİTSİZLİK ÇÖZÜMLERİNDEKİ HATALARI


9TH GRADE STUDENTS’ DIFFICULTIES IN ARITHMATIC OPERATIONS, ORDERING NUMBERS, SOLVING EQUATIONS AND INEQUALITIES


Arş. Gör. Hakan ŞANDIR, Doç. Dr. Behiye UBUZ & Prof. Dr. Ziya ARGÜN


ÖZET
Bu çalışmanın konusu mutlak değer kavramının öğretilmesine temel teşkil eden aritmetik işlemler, sayıların sıralanması, denklem ve eşitsizlik çözümlerindeki 9. sınıf öğrencilerinin hatalarını ve zorluklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla hazırlanan 10 açık uçlu soruya verilen yanıtlar 0–3 arasındaki puan kriterine göre analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, öğrenciler dört işlemde, çarpmanın toplama veya çıkarma üzerine dağılmasında, denklem ve eşitsizlik çözümlerinde çok sık hata yapmaktadırlar. Ayrıca, öğrencilerin vermiş olduğu yanıtların detaylı analizi öğrencilerin sayı kavramının oluşturulmasında, rasyonel ve irrasyonel sayıların sıralanmasında ve iki ayrı eşitsizlik birleştirilerek tek bir eşitsizlik olarak verildiğinde bu eşitsizliklerin çözülmesinde zorlandıklarını ortaya çıkarmıştır


ABSTRACT
The aim of this study was to investigate 9th grade students’ difficulties and errors on operations, ordering numbers, solving equations and inequalities. The data were gathered by the questionnaire containing 10 open ended questions. The answers of the students were categorized according to 0-3 point’s schema. The results revealed that participants made many errors in arithmetic operations, in using distributive laws, and in solving equation and inequalities. Further, the detailed analysis of students’ responses revealed that students have many difficulties about constructing number sense, ordering rational or irrational numbers, and finding the solution of multi- inequalities.


ANAHTAR KELİMELER: eşitsizlikler, denklemler, işlemler, sıralama bağıntısı, öğrenci hataları ve kavramsal yanılgıları


KEYWORDS: inequalities, equations, operations, ordering numbers, student’s errors and misconceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education