ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE EĞİTSEL OYUNLAR: İNGİLİZ DİLİ ADAY ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ


EDUCATIONAL GAMES FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS: PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ VIEWS


Dr. Derya ŞAHHÜSEYİNOĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı eğitsel oyunlar yoluyla eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan örnek bir ders planı uygulamasını ortaya koymaktır. Katılımcılar, Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören ve İleri Okuma ve Yazma Becerileri II dersini alan 46 öğrencidir. Örnek ders planı, öğrenciler tarafından seçilmiş eğitimle ilgili bir problem durumunu “Compad” eğitim paketini kulllanarak grup çalışması ve tartışma yoluyla çözmelerine dayandırıldı. Bu çalışmada problem çözmede eğitsel oyunların önemi ve eleştirel düşünme ilişkisi tartışıldı. Ders sorumlusu ve araştırmacının süreçle ilgili görüş ve gözlemleri paylaşıldı ve katılımcıların uygulama hakkındaki görüşleri de incelendi. Katılımcılar eğitsel oyun kavramıyla henüz yeni tanışmış olsalar da elde edilen bulgularda süreci eğlenceli bulduklarını ve eğitsel oyunların problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerine olumlu yönde katkıda bulunduğu belirttiler. Bununla birlikte katılımcılar, bu tip etkinliklerin özellikle gerçek tartışma ve konuşma imkanı verdiğini aynı zamanda İngilizce konuşma becerilerinin de gelişmesine katkısı olduğunu ifade ettiler.


ABSTRACT
The aim of this paper is to present an application of a sample lesson plan which aimed to develop critical thinking skills through educational games. The participants were 46 second year pre-service English Language teachers who were taking a course titled Advanced Reading and Writing II in the Faculty of Education. The lesson plan included a set of educational games on which the students worked together in groups to solve an educational problem they had set prior to their interaction through Compad educational package. In this paper, educational games and critical thinking relationship is discussed, the procedures of the application are described along with the tutors’ and researcher’s observation and the preservice English Language Teaching (ELT) teachers’ views on this application are shared. The findings show that although the students had been novice to educational games, they enjoyed the process and expressed that they recognize the value of such games in developing critical thinking skills while giving them a chance to develop their speaking skills by means of providing a real medium for interaction.


ANAHTAR KELİMELER: eleştirel düşünme, problem temelli öğrenme, İngilizce


KEYWORDS: critical thinking, problem based learning, English

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education