FRANSIZCA’NIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÖZNELLİK


SUBJECTIVITY IN FRENCH LANGUAGE TEACHING


Res. Ast. Havva ÖZÇELEBİ


ÖZET
Yaşayan bir dil, tüm boyutlarıyla günlük iletişimimizde yer almaktadır. Fransızca’yı okul ortamında ve Fransızca konuşulmayan bir ülkede en iyi biçimde öğretmeyi hedefliyorsak, dili bütün boyutlarıyla incelememiz gerekir. Öznellik de dilin önemli boyutlarından biridir ve insan dilinin ayrılmaz bir parçası olduğundan insanların iletişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Fransızca’nın öğretiminde öznelliğin yerini araştırırken, öznelliği dilbilimsel yöntemlerle açıklayan sözcelem kuramı çıkış noktamızı oluşturmaktadır. Émile Benveniste ve Catherine Kerbrat-Orecchioni’nin dilbilim ve öznellik alanlarındaki çalışmalarının ışığında, öznelliğin sözle anlatılmasını sağlayan dilsel öğeleri Fransızcanın yabancı dil olarak öğretimi bağlamında betimlemeye ve açıklamaya çalışacağız. Fransızcanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yeni kitaplardan biri olan Campus 1, 2 ve 3 bütüncemizi oluşturmaktadır. Amacımız bu üç düzeyde öznelliğin nasıl öğretildiğini ve nasıl geliştirildiğini göstermeye çalışmaktır.


ABSTRACT
A living language is present with all its dimensions in the daily communication. Since we aim at an effective teaching of French as foreign language in an institutional and non-francophone environment, we have to analyze it under all its aspects. The subjectivity, property of the man and language, take up an important space in the human communication. The theory of utterance, that introduces the term of the subjectivity in contemporary linguistics, constitutes our departure point. With the contribution of the works realized by Émile Benveniste and Catherine Kerbrat-orecchioni in the domain of linguistics and subjectivity, we will try to identify the linguistic brands explaining the subjectivity. We count study the description and the progression of the subjectivity in our corpus Campus 1, 2 and 3 in order to understand to which level the subjectivity is present in this manual.


ANAHTAR KELİMELER: sözcelem, öznellik, Fransızcanın yabancı dil olarak öğretimi


KEYWORDS: utterance, subjectivity, French language teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education