PORTFOLYO DEĞERLENDİRME


PORTFOLIO ASSESSMENT


Adnan KAN


ÖZET
Günümüzde geçerliğini koruyan ya da kabul gören ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yaklaşımlar ve bunların teorik temelleri daha çok davranışcı yaklaşımın etkisi altında, onu temel alarak şekillenmiştir. 1990’lı yıllarda, öğrenmeyi ve öğrenme ürünlerini, düşünme tarzlarını, öğrenme stillerini içine alan yeni ve alternetif ölçme ve değerlendirme sistemleri oluşturma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çabaların ürünlerinden biriside portfolyolar (öğrenci gelişim dosyaları) ve değerlendirilmesidir. Bu çalışmada, öğrencilerin performanslarını değerlendirmede çok önemli bir role sahip olan öğrenci portfolyolarının ne olduğu, kapsamı, portfolyo çeşitleri, özellikleri, uygulanışı, portfolyo değerlendirmenin avantajları ve dez avantajları, değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, eğitim ve öğretim sürecinde portfolyoların kullanılmasının ülkemiz ve süreç açısından önemi vurgulanmıştır.


ABSTRACT
Many of the reigning theoretical assumptions on which contemporary testing and assessment are based on behaviorist views of cognition and development. In 1990’s it was realised that new, alternative ways of thinking about learning, assessing learning, measurement and evaluation were needed. One of these methods for evaluating students’ performances are the portfolios and its evaluation. In this research it has been put great importance on what student portfolios are, which have a very great important role for evaluating students’ performance on their learning and development. At the same time, it has been expressed what materials can be included in a students’ portfolios, its types, properties and application, its advantages and disadvantages, in what way it can be used and evaluated. As a result, importance of using students’ portfolios for our country and educational process has been emphasized.


ANAHTAR KELİMELER: portfolyo değerlendirme, etkinlik portfolyosu, öğretmen-öğrenci portfolyosu, alternatif öğretmen değerlendirme portfolyosu, belge portfolyosu, süreç portfolyosu


KEYWORDS: portfolio assessment, show case, teacher-student interactive portfolios, alternative teacher portfolios, documentation portfolio, process portfolio

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education