ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN BAŞARILI DANIŞMANLIK: DANIŞMANLIK KONUŞMASI ÇÖZÜMLEMESİ


SUCCESSFUL SUPERVISION FROM THE STUDENT-TEACHERS’ PERSPECTIVE: AN ANALYSIS OF SUPERVISORY TALK


Yrd. Doç. Dr. Gülden İLİN, Yrd. Doç. Dr. Jülide İNÖZÜ & Yrd. Doç. Dr. Rana YILDIRIM


ÖZET
Bu çalışma, öğretmen adaylarının etkin öğretme konusundaki düşüncelerinde değişikliğe yol açan başarılı danışmanlık konuşmalarının niteliklerini belirlemek için yapılmıştır. Bu amaçla, dört ayrı danışmanın, öğretmenlik uygulamasından sonraki dönüt verme toplantıları konuşmaları kaydedilmiş, çözümlenmiş ve bu konuşmalardaki dilsel ve iletişimsel özellikler belirlenmiştir. Bu sonuçlar, değerlendirme formları ve görüşme yoluyla elde edilen öğretmen adaylarının bu konuşmalar hakkındaki yorumlarıyla desteklenmiştir. Araştırma, dilsel ve iletişimsel özelliklerin yanında, dönüt verme toplantılarını etkili kılan danışman davranışlarını da ortaya çıkarmıştır.


ABSTRACT
This study aims at analyzing supervisory talk and student- teachers’ interpretations of it in order to find out the qualities that characterize successful supervision which leads to a change in student- teachers’ beliefs. To achieve this, supervisory feedback sessions with four supervisors were recorded, transcribed and then analyzed for linguistic and interactional features that appeared in conversations in these sessions. To have a deeper understanding of how the studentteachers perceive the feedback sessions, they were asked to fill in a feedback form after each session. The student-teachers were also interviewed regarding the effectiveness of their feedback sessions with their supervisors. By triangulating the data gathered from the analysis of transcriptions with student-teachers’ interpretations compiled from feedback forms and interviews, key conversational features with specific reference to speech acts associated with successful supervision were identified. In addition, supervisor behaviors that student-teachers view as most contributing to the success of the supervisory feedback sessions were also discussed.


ANAHTAR KELİMELER: başarılı danışmanlık, öğretmen adayları, danışmanlık konuşması.


KEYWORDS: successful supervision, student-teachers, supervisory talk.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education