ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ


EXAMINING THE JOB SATISFACTION OF ACADEMICS


Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE, Doç. Dr. Yasemin AKMAN & Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


ÖZET
Bu araştırmanın amacı Ankara’daki devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesidir. Öğretim elemanlarının iş doyumlarını inceleyen birçok araştırma olmakla birlikte, Herzberg’in iki etmen kuramına dayalı olarak yapılmış araştırmalar sınırlıdır. Araştırma grubu 203 öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim elemanlarına Kelecioğlu, Bilge ve Akman (2006) tarafından geliştirilen Öğretim Elemanları İş Doyumu Ölçeği (ÖİDÖ) ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Bulgular yaşça büyük olanların olmayanlarınkine; öğretim üyelerinin öğretim görevlilerinkine; yurt dışında bulunanların bulunmayanlarınkine; unvanı yüksek olanların olmayanlarınkine; hizmet süresi fazla olanların olmayanlarınkine göre içsel doyumlarının yüksek olduğunu; sosyal bilimler alanında çalışanların dışsal etmenlere bağlı olarak doyumlarının Fen-Mühendislik alanında çalışanlarınkine göre daha düşük olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate job satisfaction of academics working at state universities in Ankara. Various studies have examined job satisfaction of academics. However, only few studies have used the two-factor model of Herzberg while investigating job satisfaction of university faculty members. The sample of this study was consisted of 203 academics. The Job Satisfaction Scale for Academics (JSSA) developed by Kelecioğlu, Bilge and Akman (2006) and the Personal Information Form were administered. The results showed that factors such as age, seniority, academic experience abroad, status, and work experience had a positive relationship with intrinsic satisfaction. On the other hand, academics in the fields of social sciences reported lower extrinsic satisfaction than those in areas of science and engineering.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretim elemanı, akademik statü, iş doyumu, kıdem, unvan.


KEYWORDS: Academics, academic status, job satisfaction, position, seniority.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education