KİMYA DERSİNE YÖNELİK KAYGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ KAYGI AĞACI OLUŞTURMA


DEVELOPMENT OF AN ANXIETY SCALE FOR CHEMISTRY PREPARATION OF AN ANXIETY TREE


Assist. Prof. Dr. A. Seda YÜCEL


ÖZET
Bu araştırma, Türkiye’de öğrenim gören lise 10. ve 11. sınıfta kimya dersini alan öğrencilerin, kimya dersine yönelik kaygı düzeylerini ölçebilecek bir araç geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçek; öğrenci görüşleri ile uzman önerileri göz önünde bulundurularak kimya dersiyle ilgili kaygıları belirleyici tutumları ifade eden 45 cümlelik madde havuzunun 365 öğrenciye uygulanması ve sonuçların “Classification Trees” yöntemine göre dallandırılarak 23 yapraklı bir ağaç haline getirilmesi ile oluşturulmuştur. Hazırlanan ve adına, Kaygı Ağacı denen ölçek, kimya dersine yönelik mevcut kaygıların belirlenmesinde ve kimyaya eğilimin ölçülmesinde; Kimya öğretmenleri içinse, performans ölçücü özellik taşıması açısından önerilen bir yönlendirme aracıdır.


ABSTRACT
This study has been carried out to develop a tool to measure the level of anxiety of students studying in the 10th and 11th grades of high schools in Turkey. The scale has been created by the application of a pool of items consisting of 45 sentences based on student opinions and expert advice to 365 students and the branching of the results with the "Classification Trees" method to prepare a tree of 23 leaves. The prepared scale is called the Anxiety Tree and is a suggested guidance tool to identify existing anxieties about chemistry for chemistry teachers. It has features to be used as a tool to measure performance.


ANAHTAR KELİMELER: kimyaya yönelik kaygı, sınıflama ağaçları, regresyon analizleri, tutum ölçeği


KEYWORDS: anxiety about chemistry, classification trees, regression analysis, attitude scale.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education