PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE BİL-İSTE-ÖĞREN STRATEJİSİNİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE ETKİSİ


EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING AND KNOW-WANT-LEARN STRATEGY TO REMOVE MISCONCEPTIONS


Öğrt. Müge YURD & Yrd. Doç.Dr. Özlem Sıla OLĞUN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ilköğretim 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde “Işık ve Ses” ünitesinde öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının giderilmesinde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntem ve Bil-İste-Öğren stratejisinin etkisini incelemektir. Bu araştırma için 2005-2006 öğretim yılı bahar döneminde Antakya Cemil-Şükrü Çolakoğlu İlköğretim Okulu’nun 5. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 2 şubeden 99 öğrenci çalışma grubu olarak seçilmiştir. Çalışmanın ön deneme uygulaması ile deneysel uygulaması aynı deney ve kontrol grubu öğrencileriyle yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ışık ve ses kavram yanılgısı testi kullanılmıştır. Bu test, deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulama başlamadan önce ön test, uygulama sonunda son test olarak verilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular deney grubu öğrencilerinin kavram yanılgılarının büyük bir kısmının giderildiğini; deney grubu öğrencilerinin kavram yanılgıları ile kontrol grubu öğrencilerinin kavram yanılgıları arasında anlamlı derecede farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak Bil-İste-Öğren stratejisi ve Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin öğrencilerdeki ışık ve ses kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
This study has been prepared in order to eliminate the 5th grade students’ misconceptions of the topic of “Light and Sound” in the Science and Technology course by using the Know-Want-Learn strategy accompanied by Problem-Based Learning. Two classes of 5th grade 99 students at Antakya Cemil-Şükrü Çolakoğlu Primary School in spring semester at 2005-2006 academic year were chosen in this study. Both pilot and experimental study were carried out with the same students. The experimental study “Light and Sound” was carried out for 5 weeks. A Light and Sound misconceptions test was used in the study. This test was administered as pretest and posttest before and after the treatment. The findings of the study proved that the most of the misconceptions of the experimental group were removed. Therefore, understanding of experimental group students was better than the control group students.


ANAHTAR KELİMELER: fen ve teknoloji eğitimi, kavram yanılgıları, probleme dayalı öğrenme, bil-iste-öğren stratejisi


KEYWORDS: science and technology education, misconceptions, problem based learning, know-want-learn strategy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education