SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL KULLANIMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL BECERİLERİ


PROSPECTIVE ELEMENTARY TEACHERS’ COGNITIVE SKILLS ON USING MANIPULATIVES IN TEACHING MATHEMATICS


Dr. İ. Elif YETKİN ÖZDEMİR


ÖZET
Ülkemizde 2005 yılında uygulanmaya başlayan matematik eğitimi programı ile derslerde materyal kullanımı oldukça önem kazanmıştır. Bu durum gerek hizmet içi, gerekse hizmet öncesi eğitim sırasında öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının materyal seçimi ve kullanımı konusunda bilgilendirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışma ile sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımı ile ilgili bilgi ve becerilerinin tespit edilmesi ve bu alanda yaşadıkları zorlukların saptanması hedeflenmiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarının iki dönem boyunca aldıkları matematik öğretimi dersleri sırasında yazdıkları günlükler ve hazırladıkları projeler incelenmiş, sınıf içinde yapılan tartışmalar gözlenmiştir. Çalışmanın bulguları çoğu öğretmen adayının materyal kullanımı konusunda olumlu görüşlere sahip olduğunu; ancak materyallerin matematik kavramlarını anlamaya nasıl yardımcı olabildiği üzerinde çok da net fikirleri olmadığını göstermiştir. Özellikle öğretmen adaylarının, öğrencilerin materyal ile kavram arasındaki ilişkiyi kurmalarına yardımcı olabilecek yönlendirmeleri yapılandırmakta zorlandıkları tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında öğretmen adaylarının bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek ortamların nasıl yapılandırılabileceği tartışılmıştır.


ABSTRACT
With the recent curriculum reform in mathematics education in our country, manipulatives have become an important tool in teaching mathematics. As a result, both teachers and prospective teachers need to develop knowledge and skills to select and use manipulatives appropriately. The current study aims to explore prospective elementary teachers’ knowledge and skills about manipulatives and describe their difficulties regarding the use of manipulatives. For this purpose, the journals and projects completed by prospective teachers and observations on classroom discussions during the teaching methods courses were analyzed. The results of the study revealed that even though prospective teachers have positive attitutes towards using manipulatives, they do not have a clear idea about how manipulatives help students understand mathematical concepts. In particular, they had difficulty in guiding students to establish connections between the concepts and manipulatives. Based on these findings, the ways to help prospective teachers develop knowledge and skills were discussed.


ANAHTAR KELİMELER: matematik eğitimi, materyal kullanımı, öğretmen adayı


KEYWORDS: mathematics education, manipulatives, prospective teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education