ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ STAJ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK DÜŞÜNCE VE ÖNERİLER


IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PRACTICUM IN GERMAN LANGUAGE TEACHING: IDEAS AND SUGGESTIONS


Assist. Prof. Dr. Şerife ÜNVER


ÖZET
2006 yılında güncelleşme çalışmaları tamamlanan ülkemiz öğretmen yetiştirme programlarından Alman Dili Eğitimi programında öğretmen adaylarının kendi alanlarında meslek bilgi ve becerisi kazanmalarını sağlayacak derslere ağırlık verilmiştir. Programın son iki döneminde yer alan okul uygulamaları Almanca öğretmen adaylarının uygulama becerilerini deneyimleme olanağı sunmaktadır. Bu çalışmada, okul uygulamasının öğretmenlik mesleğine geçişteki önemli katkısından hareketle, okul deneyimi ve uygulamalarının eylem araştırması ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmasının gerekliliği üzerinde durulmuş ve Almanca dersi uygulamalarından örnekler verilerek öneriler sunulmuştur


ABSTRACT
The most recent curricular changes which occurred in 2006, caused changes in the curriculum of German Language Teaching by resulting in implementing courses providing teacher candidates with opportunities to gain experience and develop their abilities in their professions. The school practicum courses offered in the last two semesters of the curriculum provide German teacher candidates with possibility of applying their learning experiences and abilities into their teaching. In this study, it is emphasized that school experiences and practices should be constructed considering action research principles by taking account that school practices play an important role in teaching career. In this paper, suggestions are put forward by giving examples from German language teaching practices.


ANAHTAR KELİMELER: almanca öğretmenliği, okul deneyimi, okul uygulaması, eylem araştırması


KEYWORDS: german language teaching, school experience, practice teaching, action research

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education