PORTFOLYO DEĞERLENDİRMESİ : SON ÇALIŞMALARDAKİ BULGULARA YAKINDAN BİR BAKIŞ


RELIABILITY OF PORTFOLIO : A CLOSER LOOK AT FINDINGS FROM RECENT PUBLICATIONS


PhD. Özge ÖZYALÇIN OSKAY, Prof. Dr. Michael SCHALLIES & Prof. Dr. İnci MORGİL


ÖZET
Bu derleme makalede, geleneksel portfolio değerlendirmesi ve portfolio değerlendirmesindeki yeni gelişmeler değerlendirilmiştir. Portfolyo kavramı, portfolio hazırlama basamakları, portfolyonun içindekiler, portfolyonun değerlendirilmesi, portfolio kullanımının avantaj ve dezavantajları, portfolio değerlendirmesinin güvenilirliği ve geçerliği literatürdeki en son bulgular ışığında değerlendirilmiştir.


ABSTRACT
In this review article, conventional portfolio assessment and new developments in portfolio assessment are investigated. The concept of portfolio, portfolio building steps, contents of portfolio, evaluation of portfolio, advantages, disadvantages and concerns in using portfolio as well as validity and reliability of portfolio assessment are discussed considering recent findings from research literature.


ANAHTAR KELİMELER: portfolyo, portfolyonun değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme metodları


KEYWORDS: portfolio, evaluation of portfolio, measurement and assessment methods.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education