İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARI


PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING BELIEFS


Fatma KAYAN & Yrd. Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU


ÖZET
Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme ile ilgili inançları incelenmiştir. Çalışma grubu, 2005–2006 öğretim yılı bahar döneminde İç Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki illerden seçilen 5 üniversitenin ilköğretim matematik öğretmenliği programlarına devam eden 244 son sınıf öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda genel olarak ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme ile ilgili pozitif görüşlere sahip oldukları, ancak hesaplama becerilerinin önemi ve problem çözerken önceden belirlenmiş adımları takip etmenin gerekliliği gibi bazı gelenekçi görüşlere sahip oldukları saptanmıştır.


ABSTRACT
This study aimed to investigate the kinds of beliefs pre-service elementary mathematics teachers held about mathematical problem solving. The participants consisted of 244 senior undergraduate students studying in Elementary Mathematics Teacher Education programs at 5 different universities in Turkey. The results indicated that, in general, the preservice teachers held positive beliefs about mathematical problem solving. However, they still had several traditional beliefs related to the importance of computational skills in mathematics education, and following predetermined sequence of steps while solving problems.


ANAHTAR KELİMELER: matematiksel problem çözme, matematik öğretmen adayları, öğretmen eğitimi


KEYWORDS: mathematical problem solving, pre-service mathematics teachers, teacher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education