İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA ZORBALIĞIN YAYGINLIĞI


BULLYING PREVALENCE AMONG ELEMENTARY STUDENTS


Dr. Hülya KARTAL


ÖZET
Zorbalık günümüzde dünyadaki tüm okullarda ilgi çeken saldırganlık sınıfında bir konu alanı olarak tanımlanmaktadır. Bir kişi, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılıyorsa bu kişinin zorbalığa uğradığı söylenebilir. Bu çalışma, ilköğretim öğrencileri arasındaki zorbalık davranışlarnın tipleri ve bu davranışların yaygınlığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu Bursa’da resmi ilköğretim okullarında öğrenim gören 1086 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Garrity ve diğerleri (2000) tarafından geliştirilen Colorado Okul İklimi Surveyi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları genel olarak okul zorbalığı konusunda yapılan uluslararası çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bulgular, hem kız hem hem de erkek öğrencilerin en sıklıkla sözel zorbalığa uğradığını, bunu ikinci sırada fiziksel zorbalığın izlediğini göstermektedir. Erkekler kızlardan daha sık “zorba” olarak nitelenmekte ve zorbalık en sık bahçede ve sınıfta gerçekleşmektedir.


ABSTRACT
Bullying is now recognized as a concern in schools worldwide. Bullying is a relatively new study field classified in the category of aggression. A person is being bullied when he or she is exposed repeatedly and over time to negative actions on the part of one or more persons. This study was conducted to acquire types of bullying behaviors and prevalence of bullying among elementary school children. For this purpose, questionnaire of Colorado School Climate Survey (Garrity et al., 2000) was used as a self-report measure to investigate bullying and applied to 1086 elementary school students at Bursa. The results were generally similar to those reported by most international studies of school bullying. The most prevalent form of bullying is verbal bullying and this is followed by the physical bullying. The boys are reported more than girls as bullies. The most likely location for bullying to occur is the playground and classroom.


ANAHTAR KELİMELER: zorbalık, ilköğretim, okul iklimi


KEYWORDS: bullying, elementary school, school climate

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education