KAVRAM HARİTALARININ DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK FİZİK EĞİTİMİNDE KULLANILMASI


USING CONCEPT MAPS AS AN ASSESTMENT TOOL IN PHYSICS EDUCATION


Yrd. Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ


ÖZET
Kavram haritası öğretme ve öğrenme yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada kavram haritaları, bir değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır. Önce 73 fizik öğretmen adayından impuls ve momentum ile ilgili kendi kişisel kavram haritalarını çizmeleri istenmiş ardında da 21 soruluk bir başarı testi uygulanmıştır. Kavram haritalarından elde edilen bulgular öğretmen adaylarının impuls ve momentum kavramları arasında ilişki kurmada güçlük çektiğini göstermiştir. Kavram haritalarından alınan puanlar ile başarı testi puanları arasındaki korelasyon zayıf bulunmuştur. Çünkü başarı testi konu ile ilgili bilgileri ve bu bilgileri farklı durumlara uygulama derecesini ölçerken, kavram haritaları kavramsal bakış açısıyla öğrencilerin bilgilerini değerlendirir.


ABSTRACT
Concept mapping is a kind of teaching and learning method. In this research, concept mapping was used as an assessment method. Firstly, the physics teacher candidates were asked to draw their own concept maps about impulse and momentum. Afterwards an achievement test about these concepts with 21 questions was administered. Analysis of the drawings revealed that the teacher candidates have problems in applying and understanding the concepts of impulse and momentum. The correlation between scores in concept maps and the achievement test were weak. While the achievement test measures knowledge and using attained knowledge in different situations, the concept maps, on the other hand, measures knowledge from a conceptual point of view.


ANAHTAR KELİMELER: kavram haritası, fizik eğitimi, impuls-momentum


KEYWORDS: concept maps, physics education, impulse-momentum

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education