ÖĞRETMEN ADAYLARININ KESİRLERDE BÖLMEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL SÜREÇLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ


PRESERVICE TEACHERS’ KNOWLEDGE OF STUDENTS’ COGNITIVE PROCESSES ABOUT THE DIVISION OF FRACTIONS


Dr. Mine IŞIKSAL & Assist. Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ilköğretim öğrencilerinin kesirlerde bölmeye ilişkin sahip olabilecekleri kavram yanılgıları ve karşılaştıkları zorluklar hakkındaki bilgilerini incelemektir. Ayrıca, öğretmen adaylarının bu kavram yanılgıları ve zorlukların olası sebepleri hakkındaki bilgileri ve bu zorlukları gidermeye yönelik sundukları stratejileri incelemektir. Çalışma 2004-2005 bahar dönemi sonunda bir devlet üniversitesinde öğretmen yetiştirme programına devam eden son sınıf ilköğretim matematik öğretmen adayları ile nitel durum çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğretmen adaylarının öğrencilerin kesirlerde bölmeyle ilgili kavram yanılgılarının dört ana başlıkta toplanabileceğini göstermiştir. Ayrıca, sonuçlar öğretmen adaylarının öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları giderebilmek için birçok strateji geliştirdiklerini göstermiştir. Bulgular, içerik ve pedagoji ağırlıklı derslerin, öğretmen adaylarının öğrencilerin matematiksel kavramları anlamaya ilişkin bilgilerinin gelişmesindeki önemini ortaya koymuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to examine preservice mathematics teachers’ knowledge about common (mis)conceptions and difficulties of elementary students. In addition, it was aimed to investigate preservice teachers’ knowledge about the possible sources of these misconception/difficulties, and their suggested strategies to overcome those difficulties. Data was collected from senior preservice elementary mathematics teachers enrolled in a teacher education program at a public university at the end of the spring semester of 2004-2005. Qualitative case study design was used to collect the data. Results revealed that preservice teachers’ knowledge on difficulties that elementary students might have could be grouped under four headings. In addition, preservice teachers suggested various strategies that can be used to overcome students’ difficulties on division of fractions. Research study revealed the importance of content-pedagogy rich courses on preservice teachers’ knowledge related to students’ understanding of mathematics concepts.


ANAHTAR KELİMELER: matematik eğitimi, ilköğretim matematik öğretmen adayları, pedagojik içerik bilgisi, kesirlerde bölme


KEYWORDS: mathematics education, preservice elementary mathematics teachers, pedagogical content knowledge, division of fractions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education