İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN BİYOLOJİSİ KONULARINA YÖNELİK İLGİLERİ


INTERESTS OF 5TH THROUHG 10TH GRADE STUDENTS TOWARD HUMAN BIOLOGY


Yrd. Doç. Dr. Sinan ERTEN


ÖZET
Bu çalışmada, ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğrencilerinin insan biyolojisine (insan vücudu ve organları, insanın sağlığı ve beslenmesine ne derece ilgi duydukları ve bu ilgilerinin nereden kaynaklandığı, ilgilerinin oluşmasında, kimlerin, hangi derslerin ve özellikle biyoloji veya fen dersinin ne kadar etkili olduğu araştırılmıştır. Bu çalışma, 2004 yılında Ankara’daki 17 okulda, 5. sınıftan 10. sınıfa kadar olan 972 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu öğrencilerin karşılaştırılmaları göstermiştir ki, 5. sınıftan 10. sınıfa doğru insan biyolojisinde karşı ilgileri değişmemiştir, diğer çeşitli biyoloji konularına karşı ilgileri ise azalmıştır. “İnsan sağlığı ve beslenmesi” ile “insan vücudu ve organları” konularına olan ilgi 9. sınıfta en düşük seviyeye ulaşmıştır. Öğrencilerin spora karşı ilgileri, kendi sağlıkları ile ilgili endişeleri ve kendilerini hastalıklardan koruma isteği onların insan biyolojisine olan ilgilerini etkileyen faktörlerdir.


ABSTRACT
This study investigated the middle and high school students’ interests towards the subjects of human biology, specifically, “Human Health and Nutrition” and “Human Body and Organs.” The study also investigated sources of their interests and factors that impact their interests, namely people that they interact and courses that they take about biology and science. 972 students from fifth through tenth grades in 17 schools in Ankara participated in this study. The results show that students’ interests towards human biology in general do not change from fifth to tenth grade. However, students’ interests towards various subjects of biology were decreased. Ninth grade students reported the lowest interest among the grades investigated towards the subject of “Human Health and Nutrition” and “Human Body and Organs.” Factors such as students’ interest in sports, their health concerns, and their desire to protect themselves from diseases might have effected the formation of their interests towards these subjects.


ANAHTAR KELİMELER: ilgi, kız-erkek öğrenci farkları, biyoloji konularına olan ilgiler ve uyarıcı faktörler


KEYWORDS: interest, differences between male and female students, interest toward biology subjects, and the stimulating factors

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education