ULUSLARARASI BİR TEKNOLOJİ SERTİFİKA PROGRAMINDA ÖĞRENCİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI


COMPARISON OF STUDENTS’ SUCCESS IN AN INTERNATIONAL TECHNOLOGY CERTIFICATE PROGRAM


Uzm. Ömer DELİALİOĞLU, Dr. Semiral ÖNCÜ & Dr. Hasan ÇAKIR


ÖZET
Tüm dünyada sunulan teknoloji sertifika programları son on yılda hızlı bir şekilde artmıştır. Bunların tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde dünyanın farklı bölgeleri arasındaki coğrafik, kültürel ve gelişmişlik düzeyindeki farklılıklar çok az veya hiç dikkate alınmamaktadır. Bu çalışma, teknoloji destekli öğrenimi okul bazında öğretmen kontrolüyle birleştiren, dünya çapındaki Cisco Certified Network Associate programındaki öğrencilerin başarılarını değerlendirmektedir. Çalışmanın amacı program ve öğretim materyalleri aynı olduğunda demografik, yetenek ve güdüsel etkenlerin dünyanın farklı bölgelerindeki öğrenci başarılarını nasıl etkilediğini araştırmaktır. Bu çalışmanın kapsamında teknoloji eğitim programına Ağustos 2004 den Aralık 2005’e kadar 5.948 akademi ve 135 ülkede kayıt yaptırıp tamamlayan 368.159 öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir. ANOVA ve regresyon yöntemleri ile elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin önceki başarılarının, teknoloji becerilerinin ve öğrenim durumlarının öğrencilerin başarılarına – bölgelerin gelişmişlik düzeylerinden bağımsız bir şekilde – etkisi olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
There has been a rapid increase in the number of technology certificate programs offered around the world in the last decade. While designing, developing, and implementing these programs little or no consideration is given to geographical, cultural and developmental differences between different regions of the world. This study investigates the students’ success in the Cisco Certified Network Associate (CCNA) program – a unique model combining technologysupported learning with local instruction world-wide. The purpose of this study is to investigate how demographic, ability, and motivational factors impact student success in different regions of the world when the curriculum and teaching materials are the same for all students and teachers. 368,159 students who completed the technology course from August 2004 to December 2005 in 5,948 academies in 135 countries were examined. Based on ANOVA and regression, results show that prior achievement, technology skills, and degree impact student achievement regardless of regions’ developmental level.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenci başarısı, teknoloji destekli öğrenme ortamları


KEYWORDS: student achievement, technology-supported learning environments

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education