ÖĞRENCİLERİN EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖRNEĞİ


STUDENTS’ OPINIONS OF EDUCATIONAL COMPUTER GAME UTILIZATION: A SOCIAL STUDIES COURSE CASE


Arş. Gör. Ayşegül BAKAR, Yrd. Doç. Hakan TÜZÜN & Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, örgün eğitimdeki derslerde eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, Ankara ilindeki özel bir İlköğretim okulunun 6. sınıfında Sosyal Bilgiler dersini alan 24 öğrenci ile 9 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitsel oyun ortamını beğendikleri ve böyle bir ortamın Sosyal Bilgiler dersinde destekleyici olarak kullanılmasının onların derse olan motivasyonlarını artırdığı bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the opinions of students towards the utilization of educational computer games in their courses. The study was conducted for 9 weeks with twenty-four 6th grade students attending a Social Studies class in a private school located in Ankara, Turkey. The results of this qualitative study indicated that students liked the educational computer game environment, and their motivation towards Social Studies course increased due to the utilization of the game as a supportive course element.


ANAHTAR KELİMELER: eğitsel bilgisayar oyunu, sosyal bilgiler, öğrenci görüşü


KEYWORDS: educational computer game, social studies, student opinion

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education