İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞİ GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİLENDİRME DÜZEYLERİ


PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ LEVEL OF RELATING MATHEMATICAL CONCEPTS IN DAILY LIFE CONTEXTS


Assist. Prof. Dr. Oylum AKKUŞ


ÖZET
Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel kavramlarla günlük yaşamı ilişkilendirme düzeyleri incelenmiştir. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel kavramlarla günlük yaşamı ilişkilendirme düzeyinin belirlenip bu düzeylerinin okudukları yıla ve akademik ortalamaya göre incelenmesi ve bu matematiği günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyi ile matematiğe karşı öz yeterlik arasında bir ilişki olup olmadığının ortaya konması araştırmanın iki problemidir. Çalışmaya 194 ilköğretim matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Matematiksel kavramlar ve günlük yaşam arasındaki ilişkilendirmeyi ölçmek için araştırmacı tarafından bir ölçek ve bu ölçeği değerlendirmek için de dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel kavramlar ile günlük yaşamı ilişkilendirme düzeylerinin okudukları öğretim yılına göre artış gösterdiği söylenebilir. Bunun yanısıra öğretmen adaylarının matematiğe karşı öz yeterlikleri ile matematiksel kavramları günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri arasında bir ilişki bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate preservice elementary mathematics teachers’ ability of relating mathematical concepts and daily life context. Two research questions were set; what is the preservice elementary mathematics teachers’ level of relating mathematical concepts and daily life context regarding to their education year and their Grade Point Average? and is there a relationship between preservice elementary mathematics teachers’ level of relating mathematical concepts and daily life context and their self efficacy towards mathematics? A survey research was designed with 194 preservice elementary mathematics teachers. A scale and its rubric were developed. Data analyses revealed that preservice mathematics teachers’ level of relating mathematical concepts in daily life context is increased throughout their year of education. Furthermore all participants were found as efficacious towards mathematics and a correlation was captured between their self efficacy towards mathematics and level of relating mathematics in daily life context.


ANAHTAR KELİMELER: matematik eğitimi, matematiksel kavramlar, günlük hayatta matematik, matematik öğretmeni adayları, matematiğe karşı özyeterlik


KEYWORDS: mathematics education, mathematical concepts, mathematics in daily life, preservice mathematics teachers, self efficacy towards mathematics

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education