EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE İNTERNET GRUPLARININ KULLANIMI


USING INTERNET GROUPS IN THE LEARNING OF LITERATURE


Assist. Prof. Dr. Arda ARIKAN


ÖZET
Bu çalışmada İnternet teknolojisinin bir parçası olan haber gruplarının İngiliz ve Amerikan edebiyatlarının öğretiminde kullanılması bir içerik incelemesi şeklinde irdelenmiştir. Çalışmanın amacı öğrencilerin edebiyat öğreniminde bir internet grubunu nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmak ve bu uygulamanın edebiyat öğrenimine etkisini tartışmaktır. Çalışmada içerik analizi yöntemi açık kodlama stratejileriyle ve haber grubundaki tüm öğrenci girdilerinin incelenmesi yoluyla yapılmıştır. Çalışmanın bulguları haber grubundaki iletişimin yüzeysel düzeyde ve tek yönlü kaldığı ve birlikte anlam üretilebilecek karşılıklı iletişimin pek uygulanmadığını göstermektedir. Çalışmanın sonuçları öğrencilerin karma öğrenme ortamlarına katılmaya istekli olduğunu göstermektedir çünkü öğrencilerin haber grubuna katılımı tamamen isteğe bağlı ve notla değerlendirilmeyecek şekilde tasarlanmıştır.


ABSTRACT
In this paper, an application of one aspect of the Internet technology, namely Internet groups, into the teaching of American and British literatures is evaluated by means of a content analysis of the Internet group which was used as the course component. The aim of this paper was to see how students used the Internet group in the learning of literature so that the effect of the use of an Internet group on learning literature can be discussed. In this study, content analysis was used to understand the nature of the activity situated in the Internet group. The results of the analysis of the Internet group suggest that the Internet group was mainly used by the course takers for formal interaction. It is seen that very little collaboration or real interaction took place amongst the course takers towards creating meaning together. The results support the view that using technology in literature learning has advantages mainly because the students were interested in working in this group although they were neither graded in the activity nor were mandated to take part in it.


ANAHTAR KELİMELER: internet, edebiyat, internet grubu, karma öğrenme


KEYWORDS: internet, literature, internet group, blended learning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education