SOLUNUM VE ENERJİ KAZANIMI KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN BAĞLAM VE YÖNTEMLER


CONTEXT AND METHODS ON RESPIRATION AND ENERGY ACQUISITION INTERESTING FOR STUDENTS


Doç. Dr. Melek YAMAN


ÖZET
Solunum ve enerji kazanımı konuları öğrencilerin zor olarak nitelediği ve en az ilgi duydukları konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışmada öğrenci başarısı ve öğrenme motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilecek bağlamların ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler konunun çeşitli bağlamlarına ve ders sürecinde yapılabilecek etkinliklere karşı ilgiye yönelik bir anket formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Almanya’nın Schleswig- Holstein eyaletinde 11. ve 12. sınıfa devam eden 173 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin konuya genel ilgisi az olmasına karşın, konu çeşitli bağlamlarla ilişkilendirildiğinde ilgide artış olduğunu göstermiştir. Sağlık, spor ve insan biyolojisi bağlamlarına ilgi en yüksek seviyededir. Öğrencilerin ilgisinin en yüksek olduğu etkinlikler ise görsel-işitsel materyallerle desteklenen, aktif veya gözlemci olarak katıldıkları etkinliklerdir. Araştırma sonuçları yaşam temelli öğrenmenin esas alındığı ders içeriklerinin hazırlanmasında yardımcı olacak ipuçları içermektedir.


ABSTRACT
Topics of respiration and energy acquisition are two of the topics which students consider as difficult and have the least interest in. For that reason, in this research, it was aimed to determine the contexts and study methods that could influence the student success and learning motivation positively. Data were collected by means of a questionnaire form regarding the interest in the various contexts of the topic and in the activities which can be made in the course process. Study group of the research is made up of 173 students who study in 11th and 12th grades in German state of Schleswig-Holstein. Research results indicated that even though the general interest of the students in the subject was little, the interest of the students increased when the topic was associated with various contexts. The interest is at its highest level within the contexts of health, sport and human biology. The activities in which the interests of the students are highest are the ones supported by visual-auditory materials in which students take part in actively or as observers. Research results include tips which will be helpful in preparation of the course contents in which context-based learning is grounded on.


ANAHTAR KELİMELER: Solunum ve enerji kazanımı, ilgi, bağlam, öğretim yöntemleri


KEYWORDS: Respiration and energy acquisition, interest, context, teaching methods.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education