Ailelerin Çocukları İçin Edebi Yayın Seçerken Dikkat Ettikleri Hususlar ve Bu Yayınların Sunumunda Yaptıkları Etkinliklerin İncelenmesi


The Consideration of Issues Regarding Families’ Selection on Reading Materials for Their Children and Activities during Presentation of These Materials


Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN, Assoc. Prof. Dr. Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK & M. Ed. Zeynep Seda ŞANLI


ÖZET
Çocuklar için edebi yayın seçimi ve bu yayınların sunum şekli, erken yaşlarda kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında ve sürdürülmesinde önemli rol oynar. Hikâye öncesinde yapılan planlı etkinlikler, okuma etkinliği esnasında dikkat edilen hususlar, hikâye anlatma teknikleri ve okuma bittikten sonra gerçekleştirilen etkinlikler çocuğun kitaba ve edebiyata olan ilgisini etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ailelerin çocuklarına edebi yayınlar sağlarken dikkate aldıkları hususları ve bu yayınların sunumunda yaptıkları etkinlikleri belirlemektir. Tarama modelindeki bu araştırma çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 121 aile ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Çocuk Edebiyatında Yayın Seçimi ve Etkinlikleri Değerlendirme Formu” ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda ailelerin çocukları için edebi yayın seçiminde dikkat ettikleri hususların ve bu yayınların sunumunda yaptıkları etkinliklerin sınırlı sayıda olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The processes of selecting reading materials for children and the presentation styles of these materials play a critical role on the gaining and maintaining the reading habits. The planned activities before reading, essential points during reading, storytelling techniques and the post reading activities considerably affects the interest and opinions of children to books and literature. Thus, the goal of the researcher is to specify the essential point families pay attention in selecting reading materials for their children and the presentation activities of those materials. This study conducted with 121 families whose children were going to a preschool, was a survey method. The data of the study was gathered by the use of “Selecting Reading Material in Children’s Literature and Activity Assessment Form” which was prepared by the researchers. The study findings indicate that the issues families pay attention in selecting reading materials for their children and the activities they perform in the presentation process of those materials were limited.


ANAHTAR KELİMELER: hikâye kitabı, okuma materyalleri, okul öncesi eğitim.


KEYWORDS: story book, reading materials, preschool education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education