SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK YEŞİL BİR MÜFREDAT UYGULAMASI İÇİN GÖSTERGELER


IMPLICATIONS FOR A GREEN CURRICULUM APPLICATION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Dr. Elvan SAHIN, Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR & Assist. Prof. Dr. Gaye TEKSOZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı iki basamaktan oluşmaktadır: (1) üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma üzerine anlayışlarını belirlemek; (2) sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarını, çevresel değerlerini ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini destekleyen davranışlarını incelemektir. Hazırlanan ölçüm aracının Şubat-Haziran 2008 döneminde toplam 958 üniversite öğrencisine uygulanmasıyla toplanan veriler betimsel istatistik kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların çoğunun sürdürülebilir kalkınma terimine aşina olduklarını belirtmelerine rağmen sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bütüncül bir kavram olarak güçlü bir anlayış geliştiremediklerini yansıtmaktadır. Sonuçlara göre, üniversite öğrencileri sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olumlu tutumlara ve içsel değerlere sahiptir. Ancak, katılımcılar sürdürülebilir bir gelecek için gerekli radikal davranışları yerine getirmemektedirler.


ABSTRACT
The aim of present study was two-fold: (1) to determine university students’ familiarity and understandings of ‘sustainable development’, (2) to examine their attitudes toward sustainable development, environmental values, and their behaviors toward sustainable life styles. The data collected by on-line administration of a questionnaire to 958 university students during February-June of 2008 were analyzed by using descriptive statistics. The results reflected that majority of the participants declared themselves familiar with the term of sustainable development, but they could not develop a sound understanding as a holistic concept. It was also found that university students had favorable attitudes toward sustainable development and intrinsic values toward the environment. However, these participants did not readily take some radical actions in order to create a more sustainable future.


ANAHTAR KELİMELER: sürdürülebilir kalkınma, tutumlar, çevresel değerler, sürdürülebilirliğe yönelik davranışlar


KEYWORDS: sustainable development, attitudes, environmental values, behaviors toward sustainability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education