ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARAŞTIRMACILAR: EYLEM ARAŞTIRMASINDA TEKNOLOJİ VE ETİK KONULARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ


TEACHER RESEARCHERS: TECHNOLOGY AND ETHICAL CONSIDERATIONS WHILE CONDUCTING AN ACTION RESEARCH


Prof. Dr. Aytekin İŞMAN, Dr, Fahriye ALTINAY AKSAL & Dr, Zehra ALTINAY GAZİ


ÖZET
Bu çalışma, araştırma ve uygulamaya eleştirel bir yaklaşımı temel alarak, eylem araştırması yaparken araştırmacı olarak rol üstlenen öğretim görevlilerinin teknoloji kullanımı ve etik konusunda karar alma sürecini dikkate almalarını vurgulamaktadır. Bir başka deyişle, bu çalışmada kendi kurumunda eylem araştırması yapan öğretim görevlilerinin teknoloji kullanma eğilimleri ve etik boyutuna karşı hassasiyetleri belirtilmiştir. Bu çalışma, Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapan sekiz gönüllü öğretim görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Gönüllü katılımcılar, kendi kurumlarında eylem araştırması yapmakta, kendi kurumlarının gelişmesine bu yolla katkı koymaktadırlar. Nitel araştırma desenin kullanıldığı bu çalışmada, grup mülakatı, gözlem ve kişisel değerlendirme raporları aracılığı ile veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Çalışma, araştırmacı rol üstlenen öğretim görevlilerinin eylem araştırması gerçekleştirirken araştırmanın her sürecinde kurumun gelişmesi açışından meslektaşları için yansıtıcı, eleştirel olmaları gerektiğini ve teknoloji, etik konularında hassasiyet göstermeleri vurgulanmıştır.


ABSTRACT
The research study stimulates critical approach to research and practice, with an increasing emphasis on ethics and ethical decision making of the teacher researchers within action research process by using technology in its process. The study investigates the impact of technology within the action research, ethical considerations and dilemmas while teacher researchers conduct educational research as critical friends within same academic institution. The research study was carried by eight participants in Educational Sciences Department who are teachers and at the same time experienced action research to develop teaching policy within their educational practices as researchers. This research has qualitative nature that focus groups, researcher observation and self-reports of the participants are relevant data collection techniques. The research study empowers that teacher researchers need to be reflective, proactive and critical friends among colleagues in each step of actions within educational practice by putting emphasis on technology and ethics.


ANAHTAR KELİMELER: eylem araştırması, etik, meslektaş, teknoloji


KEYWORDS: action research, critical friends, ethics, technology

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education