ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARINA TEMEL TEŞKİL EDEN İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ


THE DEVELOPMENT OF PRIMARY TEACHERS COMPETENCIES AS A BASIS TO INTRODUCE THE STUDY PROGRAMMES OF UNDERGRADUATE TEACHER EDUCATION


Assist. Prof. Dr. Tatjana DEVJAK, Ph.D. Samo PAVLIN & Assist. Prof. Dr. Alenka POLAK


ÖZET
Bu makalede yazarlar, geleceğin öğretmenlerinin lisans eğitimleri sırasında edinmeleri gereken temel yeterlikleri belirlemişlerdir. Aynı zamanda, belirlenen becerilerin kazanılmasına en fazla katkı sağladığını varsaydıkları faktörlere ilişkin bir model geliştirmişlerdir. Yazarlar, yeterliklerin seçimine ve bu yeterliklerin geliştirilmesine ilişkin yordayıcı unsurlarının belirlenmesine yönelik olarak, ilkokul öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin kuramlar olarak REFLEX Projesi (2009 –) modelini benimsemişlerdir. Yazarlar çalışmaları sırasında bzaı noktalar belirlemişlerdir: (1) geleceğin ilköğretim öğretmenlerinin öğrenimleri esnasında sahip oldukları yeterlikler, bu çalışmada açıklanan edinilmiş beceriler üzerinde yalnızca sınırlı bir etkiye sahiptir; (2) ilköğretim öğretmenlerinin çalışma hayatı esnasında kazandıkları değerler incelenen tüm beceri unsurlarını oldukça fazla etkilemektedir; (3) bireyin sosyal ağlara katılımındaki artış, olumlu bir etki yaratmakta ve incelenen tüm yeterliklerin kazanılmasına istatistiksel olarak katkı sağlamaktadır.. Yazarlar, ilköğretim öğretmenleri için bir müfredatın hazırlanmasında bu bulguların göz önünde bulundurulması gerektiği konusunda hemfikirdirler.


ABSTRACT
In this article the authors establish the key competencies that should be acquired by future teachers in the course of their undergraduate studies. They also develop a model of the factors for which they presume most significantly contribute to the development of the selected competencies. For the selection of competencies and predictors of their development they adapted the model of the REFLEX Project (2009 –) in-line with relevant theories, projects and authors concerning the competencies of primary school teachers. In the empirical part, the authors, among others, prove as follows: (1) the grades of the future primary school teachers during study have only a very limited impact on the acquired competencies studied in the paper; (2) occupational values highly impact the development of all studied competencies; (3) greater inclusiveness of an individual in social networks has a positive impact and statistically significantly contributes to reaching all studied competencies. The authors agree that the future development of the curriculum for primary school teachers should seriously consider these findings.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmenin yeterlikleri, öğretmen eğitimi, REFLEX Projesi


KEYWORDS: teacher competencies, teacher training programs, REFLEX

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education