AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK DİLLİLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ


FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN TURKEY DURING MULTILINGUALISM PROCESS WITHIN EUROPEAN UNION PROCESS


Assist. Prof. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ


ÖZET
Avrupa Birliğine tam üye olma sürecinde Türkiye’de yabancı dilin öğretimi ve öğrenimi giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde okullardaki yabancı dil öğretimini Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin yabancı dil öğretimine yaklaştırmak amacıyla yıllardan beri çeşitli uğraşlar verilmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin çok dillilik politikalarından hareketle Türkiye’de yabancı dil derslerinde izlenen gelişmeler incelenmektedir. Bu bağlamda, yabancı dil öğretimine ilişkin yasal dayanaklar, yapısal düzenlemeler ve yabancı dil eğitim-öğretim yöntemleri irdelenmekte ve bu faktörlerin Avrupa Birliği’ne uyum süreci ile bağdaşmayan somut sorunları tartışılmaktadır. Ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca’nın öğretiminden yola çıkılan bu çalışmada, söz konusu faktörler açısından karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmektedir.


ABSTRACT
Foreign language teaching and learning has been increasingly attached importance during the process of becoming a full member of the European Union. For this reason, for many years a great amount of efforts have been made in order to bring the foreign language teaching in our schools close to the ones in the European Union member countries. In this study, relying on the multilingual policies of the European Union, the improvements in the foreign language courses in Turkey are scrutinized. In this context, the official articles, the structural organizations, and the foreign language teaching methods are examined and the possible problems of these factors not cohesive to the accommodation process for the European Union membership. Besides, in this article on teaching German as a foreign language, some recommendations are made about these problems.


ANAHTAR KELİMELER: AB dil politikası, çok dillilik, yabancı dil öğretimi, yabancı dil olarak Almancanın öğretimi


KEYWORDS: EU language policy, multilingualism, foreign language teaching, teaching german as a foreign language

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education