DEĞER SİSTEMLERİ: FEN ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİME YÖNELİK İNANÇLARINI VE UYGULAMALARINI DAHA İYİ ANLAMANIN YOLU OLABİLİR Mİ?


VALUE SYSTEMS: A BETTER WAY TO UNDERSTAND SCIENCE TEACHERS’ BELIEFS AND PRACTICES?


Lecturer. Yalçın YALAKİ


ÖZET
Fen öğretmenleri fen eğitiminde yapılan reform çalışmalarında önemli bir faktör olduklarından, literatürde onların eğitime yönelik inançları ve sınıf içi uygulamaları ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların çoğu, fen öğretmenlerinin fen ve eğitim ile ilgili belli inançlarını bağımsız olarak incelemektedir. Bu çalışmada ise fen öğretmenlerinin eğitime yönelik inançlarının ve sınıf içi uygulamalarının değerler ve değer sistemleri perspektifi ile incelenmesinin daha yararlı olacağı önerilmektedir. Dört fen öğretmeninin değer sistemlerinin, eğitim ile ilgili inançları ve sınıf içi uygulamaları ile olan ilişkisi yorumlayıcı-nitel bir çalışma ile incelenmiştir. Tartışma bölümünde, fen öğretmenlerinin değer önceliklerinin belirlenmesinin onların eğitim ile ilgili inançlarının ve eğitim-öğretim sürecindeki tercihlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı ve onların gelişimine bu sayede yardımcı olacağı önerilmiştir.


ABSTRACT
Since science teachers are an important factor in implementing educational reforms in science education, there are many studies in the literature about their beliefs and practices. Most of these studies investigate science teachers’ certain beliefs about science and education in isolation. This study suggests that it is more useful to investigate science teachers’ beliefs and practices from a perspective of values and value systems. An interpretive-qualitative study that investigated four science teachers’ values in relation to their beliefs and teaching practices is reported here. In the discussion, it is suggested that determining science teacher’s value priorities provide a better understanding of their beliefs and practices which may offer more informed ways of working with teachers to enhance their development.


ANAHTAR KELİMELER: fen eğitimi, fen öğretmeni eğitimi, değerler, değer sistemleri


KEYWORDS: science education, science teacher education, values, value systems

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education