Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersi Uygulama Öğretmenlerinin Seçim Süreci: Ölçütler, Sorunlar ve Öneriler


Assigning the Practice Teachers for School Experience and Teaching Practice Courses: Criteria, Challenges and Suggestions


Özlem GÖKTAŞ & Doç. Dr. Süleyman Nihat ŞAD


ÖZET
Bu çalışmada, Eğitim Fakültesi’nde Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde görev alacak uygulama öğretmenlerinin hangi ölçütlere göre seçildiğinin belirlenmesi, bu süreçte karşılaşılan sorunların tanımlanması ve seçim sürecinin daha nitelikli olması için önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırma probleminin bir durum çalışması bağlamında incelenmesi uygun görülmüştür. Araştırmada incelenen durum ‘Eğitim Fakültesi Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uygulama öğretmenlerinin seçim süreci’dir. Çalışma kapsamında uygulama öğretmeninin seçiminde aktif rol oynayan mevcut üniversite koordinatörü ve üniversite koordinatör yardımcıları, 2005’ten bu yana bu uygulama öğretmenlerinin seçim sürecinde görev alan iki eski üniversite koordinatörü, mevcut İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörü ve uygulama öğretmenlerinin seçim sürecinde aktif rol alan 4 okul müdürü ve 7 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda uygulama öğretmenlerinin seçim sürecinde hangi ölçütlerin göz önünde bulundurulduğu (Öğrenci ve uygulama öğretim elemanının informal dönütleri, okul ve Üniversite kordinatörünün informal görüşleri vb.), bu süreçte hangi sorunlarla karşılaşıldığı (Seçimin okul yönetiminden bağımsız yapılması, öğretmenler arasında adaletsizlik algısının oluşması vb.) betimlenmiş ve katılımcıların seçim süreci ile ilgili önerilerine (Kurumlar arası [il, okul, bölümler ve üniversite koordinatörleri] iş birliği ve koordinasyon yapılması, öğretmen performansına dayalı seçim vb.) yer verilmiştir.


ABSTRACT
This study aimed to investigate the criteria for assigning the practice teachers who are to supervise the senior prospective teachers during school experience and practice courses; the problems faced during the process; and suggestions for improving the assignment process. The study was designed as a case study. The case studied was specified as the ‘assignment process of practice teachers for school experience and practice courses conducted at faculty of education”. Semi-structured interviews were conducted with one university coordinator and two assistant coordinators currently taking active part in the process, two former university coordinators successively served since 2005, current coordinator of provincial directorate general of national education, four school principals taking active role in the assignment process, and seven teachers. The results of the study revealed certain criteria used for assigning practice teachers [e.g. Informal feedback from students and faculty mentors, Informal views of school and university coordinators], the problems faced during the process [e.g. Making assignments disregarding the school administration, Creating a feeling of injustice among teachers], and suggestions by the participants about the assignment process [e.g. Cooperation and coordination between institutions (among province, school, department and university coordinators), assignment based on the practice teacher’s performance].


ANAHTAR KELİMELER: Okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, uygulama öğretmenleri, öğretmen adayları


KEYWORDS: School experience, teaching practice, practice teachers, prospective teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education