SÖZEL MATEMATİKSEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE NEDENSEL ÖYKÜLERİN ETKİSİ


EFFECT OF CAUSAL STORIES IN SOLVING MATHEMATICAL STORY PROBLEMS


Assist.Prof.Dr.Glenn Gordon SMITH, Assist.Prof.Dr.Helen GERRETSON, Prof.Dr.Sinan OLKUN & Assist.Prof.Dr.Jo


ÖZET
Bu çalışmada sözel problemler içerisine yerleştirilen nedensel öykülerin öğrenci performansını etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. İlki Amerika’da, ikincisi ise Amerika, Türkiye ve Finlandiya’da eş zamanlı olarak yapılan deneysel çalışmalarda sınıf öğretmeni adayları 3 farklı tipte 1) standart (minimum sözel matematiksel bilgi), 2) nedensel (hem nedensel hem de sözel matematiksel bilgi içeren, 3) olası sonuç da içeren (problemin olası etkileri ve sonuçları görülen bir şekilde) hazırlanmış sözel matematiksel problemleri çözmeye çalışmışlardır. Nedensel öykü unsurlarının eklenmesi Amerikalı ve Finli öğrencilerin uzamsal içerikli problemlerdeki performansını artırırken Türk öğrencilerde herhangi bir etki yapmamıştır. Nedensel öykü unsurlarının eklenmesinin farklı kültürlerde farklı etki yapabileceği bulgusundan hareketle sözel problemlerin çözümünde durumsal modellerin en az şema modelleri kadar öncelikli olabileceği sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
This study investigated whether infusing causal story elements into mathematical word problems improves student performance. In one experiment in the USA and a second in USA, Finland and Turkey, undergraduate elementary education majors worked word problems in three formats: 1) standard (minimal verbiage), 2) potential causation (causal and mathematical content overlap), and 3) climax resolution (causal and mathematical content combined in a way in which story outcome is discernable). Causal story elements in word problems, written in the USA, improved performance in USA and Finish students, but not Turkey, on word problems with some spatial content. Based on the finding that infusing causal stories played out differently in different cultures we concluded that situation models might be at least as primary as schemas in solving word problems.


ANAHTAR KELİMELER: sözel problemler, şema modelleri, durumsal modeller.


KEYWORDS: word problems, schema models, situation models

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education