ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNDE NOTUN ETKİSİ


THE EFFECT OF GRADE ON COLLEGE STUDENTS’ EVALUATION OF THE TEACHER


Yrd. Doç. Dr. Sevgi ÖZGÜNGÖR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretim elemanının not verirken katı ya da müsamahalı davranmasının öğrencilerin öğretim elemanına ilişkin değerlendirmeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla 144 birinci sınıf öğrencisine öğretim elemanına ilişkin değerlendirilmelerini belirlemek amacıyla Ders Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra öğrenciler biri zor, diğeri kolay sorulardan oluşan ve deneysel olarak yapılandırılan iki farklı sınavdan birisine tabi tutulmuşlardır. Deneysel işlem sonrası öğrencilerin öğretim elemanına ilişkin değerlendirmeleri tekrar alınmış ve değişim olup olmadığını araştırmak amacıyla tekrarlı ölçümler için ANOVA uygulanmıştır. Bulgular öğrencilerin öğretim elemanına ilişkin ön değerlendirmeleri ile son değerlendirmeleri arasında farklılıklar olduğunu ve ölçeğin iyi öğretmen ve düşünme becerileri boyutlarında son değerlendirmelerin her iki grup içinde daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular aynı zamanda müsamahalı bir şekilde değerlendirilen gruptaki öğrencilerin öğretim elemanının değerlendirme yöntemini daha adil bulmaya başladıklarını ve doyum düzeylerinin değişmediğini buna karşılık katı bir şekilde değerlendirilen gruptaki öğrencilerin dersten aldıkları doyum düzeyinin düştüğünü ve öğretim elemanının değerlendirme yöntemlerini adil bulmadıklarını göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of grading leniency on students’ evaluations. For this purpose, 144 freshman students responded to CEQ to evaluate instructor’s teaching behaviors. Then, students were randomly assigned to one of the two different experimentally constructed exams. The students in the first group received an easy exam and were graded leniently. On the other hand, the second group had hard questions and were graded strictly. Following experimental treatment, students reevaluated their instructors. Repeated measures ANOVA was used to determine whether students’ evaluations changed based on how leniently they were graded or not. According to the findings, students gave lower evaluations points for good teaching, generic skills and evaluations subscales of CEQ after the treatment. Also, students in strictly graded groups reported lower levels of course satisfaction and thought their instructors’ evaluations methods were unfair.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmen değerlendirmeleri, not, üniversite öğrencisi.


KEYWORDS: students’ evaluations, grading leniency, college student.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education