MALDİVLER TEMEL EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ VE OKUL ETKİLİLİĞİ


TEACHER LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS IN THE PRIMARY SCHOOLS OF MALDIVES


Dr. Tang Keow Ngang, Zaheena Abdulla & Prof. Dr. See Ching Mey


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmen liderliğinin okul etkiliği üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Male’de (Maldivlerin Başkenti) yer alan altı ilköğretim okulundan seçilen 181 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir bilgi toplama aracı kullanılmıştır. Okul etkiliği ile öğretmen liderliğinin her boyutu için anlamlı bir ilişki olduğunu daha önceki araştırma bulguları ortaya koymuştur. Verilerin çoklu regresyon analizi ile ilcelenmesi sonucu öğretmen liderliğini belirleyen yedi boyuttan otonomi boyutunun okul etkiliğinn % 47.1’lik kısmını açıklayan birinci yordayıcı olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, olumlu çevre boyutu, % 6,5lik, açık iletişim boyutu da % 2,9’luk bir katkı yaptıkları belirlenmiştir. Bu çalışma ile öğretmen liderliğinin okul başarısının % 56,5’lik kısmını açıkladığını belirlenmiştir. Elde edilen bulguların, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve eğitim bakanlığı’na okul etkiliğini artırmada öğretmen liderliği özelliklerini geliştirme konusunda nasıl çalışabilecekleri konusunda katkı getirdiği düşünülmektedir.


ABSTRACT
The aim of this research is to study the impact of teacher leadership on the school effectiveness. A total of 181 teachers from six primary schools in Male (the capital island of Maldives) were chosen as respondents for this study. A quantitative survey method using questionnaire to obtain the data is employed. The findings showed there is a significant relationship between each dimension of teacher leadership and school effectiveness. Multiple regression analysis showed that among the seven dimensions of teacher leadership, autonomy dimension contributes 47.1% to school effectiveness and become the most significant predictor. However, the other two dimensions include positive environment dimension which contribute 6.5% while open communication dimension contribute 2.9% to school effectiveness. The overall findings indicated that there is 56.5% impact of teacher leadership on school effectiveness. This study indicates the importance of studying teacher leadership on school effectiveness as the information collected would help teachers, principals and the education ministry to plan, implement, access and maintain high level of teacher leadership which in turn to promote higher level of school effectiveness.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen liderliği, okul etkiliği, Maldivlerde İlk Öğretim


KEYWORDS: teacher leadership, school effectiveness, Maldives primary schools

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education