SİGARAYA YÖNELİK ÖĞRENCİ MERKEZLİ SAĞLIK EĞİTİMİ


STUDENT-CENTERED HEALTH EDUCATION STUDIES ON STRUGGLE AGAINST SMOKING


Assist. Prof. Dr. Cem GERCEK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı bir okul dışı öğrenme ortam olan Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde Sigaraya yönelik etkinliklerde ve okulda yapılan ön ve son hazırlık çalışmalarının araştırılmasıdır. Yarı deneysel araştırma modeli anket yardımıyla Almanya‘nın Baden-Wüttenberg eyaletinde 5. ve 6. sınıfların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında nicel nitelikteki bu çalışmaya 294 öğrenci katılmıştır. Ön ve son test ölçümleri arasındaki farkın tartışılabilmesi için veriler deskriptif analiz yanında t testi ile de analiz edilmiştir. Ön ve son test ölçümlerinin değerlendirilmesi sonucu öğrencilerin sigara kullanımında açık bir düşüş görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effects extracurricular learning situation and preparation activities on students. Therefore, changes in the students’ knowledge on the following topics can be observed: knowledge about smoking, smoking experience and attitudes towards smoking, social competency, behavioral expectations as well as classroom setting, body awareness and self-respect. The study has a semi-emprical research design and the data were obtained through the administration of questionnaire. The study was carried out in Baden-Wüttenberg (Germany) in 2009. The participants of the study are a total of 294 5. and 6. graders. The data obtained were analysed through descriptive statistics as well as t-test in order to determine whether or not participants’ scores differ at pre- and post-test. It is found that smoking has been decreased by the rate among the participants. .


ANAHTAR KELİMELER: Sağlık eğitimi, Birincil önleme, Okul dışı öğrenme ortamı, Sigara, Sigaranın zararları.


KEYWORDS: Health Education, Primer prevention, Out of School Learning, Smoking, Disadvantages of Smoking

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education