Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yükseköğretim Talebinin Öğrenim Ücreti ve Öğrenci Desteğine Duyarlılığı


The Sensitivity of Student Teachers' Higher Education Demand to Tuition and Support


Assist. Prof. Dr. Hüseyin ERGEN


ÖZET
Eğitimin maliyeti yükseköğretim talebini belirleyen faktörlerden biridir. Kamu üniversitelerinde öğrenim ücreti alınmaması, bu ücretlerin devlet tarafından sübvanse edildiği anlamına gelmektedir. Eşit ya da hiç öğrenim ücretinin yanında eşit öğrenci desteği politikası, eğitim fakültesi öğrencilerinin okul tercihlerinin öğrenim ücreti ve öğrenci desteğindeki değişikliklere ne kadar duyarlı olduğuna ilişkin doğrudan ölçümleri güçleştirmektedir. Bu çalışmada, maliyet faktörlerinin eğitim fakültesi öğrencilerinin okul tercihi davranışları üzerinde ne kadar etkili olduğunu anlamak için öznel veriler kullanılmıştır. Öğrenci görüşlerine dayalı olarak öğrencilerin okul tercihlerinin öğrenim ücreti ve öğrenci desteğindeki değişikliklere karşı oldukça duyarlı olduğu saptanmıştır. Öğrenim ücreti alınmaması ve eşit destek sağlanması politikasının yükseköğretim talebindeki eşitsizlikleri gidermediği, hatta kötüleştirebileceği iddia edilmektedir. Öğrenci desteğinin gelire daha duyarlı olduğu, sübvansiyonların daha fazla gelir vergisine dayanan bir bütçeden yapıldığı, geri ödemelerde düşük gelirli mezunları koruyan gelire dayalı borçlanma programlarını içeren daha eşitlikçi finansman sistemleri önerilmektedir.


ABSTRACT
Cost of education is one of the factors determining higher education demand. In public universities no tuition policy means that tuition costs are subsidized by government budget. Equal or no tuition and equal support policy makes direct observations on sensitiveness of student teachers' demand to changes in tuition and support levels very difficult. In this study, subjective data were analyzed in order to understand how the cost factors were effective on student teachers' school choice behaviors. It is found that students' school choices were highly sensitive to changes in tuition and support levels, depending on their opinions. It is argued that no tuition and equal support policy does not ameliorate inequality in higher education demand, but may even worsens it. More equitable financing schemes in which more income sensitive supports, more income tax dependent public budgets for subsidy, and income contingent loan programs which favor lower income graduates for repayment are recommended.


ANAHTAR KELİMELER: Yükseköğretim talebi, öğrenim ücreti, öğrenci desteği, eğitim fakültesi öğrencileri, yükseköğretimin finansmanı.


KEYWORDS: Higher education demand, tuition, support, student teachers, financing of higher education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education