PISA’DA FİN BAŞARISININ NEDENLERİ VE NASILLARI


THE WHYS AND HOWS OF FINNISH SUCCESS AT PISA


Arş. Gör.Rahime ÇOBANOĞLU & Arş. Gör. Koray KASAPOĞLU


ÖZET
Eğitim reformlarının ve yatırımlarının etkili olup olmadığını, pek çok ülke katıldıkları uluslararası değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre tayin etmekte ve yine bu sonuçlara göre eğitim sistemlerine yönelik dönüt sağlamaktadır. Bu ülkeler arasında, OECD üyesi olan Finlandiya ve Türkiye de yer almaktadır. Finlandiya’nın 2000, 2003 ve 2006 yıllarında PISA’da elde ettiği başarı, birçok ülkede merak uyandırmış; özellikle Türkiye gibi bu değerlendirme çalışmalarında istenilen başarıyı yakalayamamış pek çok ülke için Fin eğitim sisteminin başarısının ardındaki nedenlerin araştırılmasını önemli kılmıştır. Bu çalışmada, esneklik, özerklik ve bireysel ihtiyaçların ön plana çıkarıldığı eğitim yaklaşımı, eğitimde fırsat eşitliği, öğretmen yetkinliği ve okuryazar toplum yapısı gibi Finlandiya’ya başarı getirdiği düşünülen bazı etmenler, Fin eğitim sistemi çerçevesinde tartışılmıştır. Ayrıca, eğitimde istenilen kaliteyi yakalamak ve korumak idealiyle, Türkiye açısından gerekli eğitim politikalarının oluşturulmasında Fin örneğinden çıkartılabilecek bazı sonuçlara da değinilmiştir.


ABSTRACT
Numerous countries evaluate effectiveness of their educational reforms and investments and receive feedback for their educational systems based on the results of international assessment projects. Finland and Turkey as OECD members are also among those countries. Finland’s continuous success at PISA 2000, 2003 and 2006 has aroused so much curiosity, leading many countries particulary the ones that have failed at PISA like Turkey to investigate reasons behind its success. As a result, in this study, several reasons appearing to account for Finland’s PISA success, such as flexible, autonomous and individualized approach in education, equity in education; teacher efficacy and literate society are discussed in the context of Finnish education system. In addition, several conclusions for Turkey retrieved from the case of Finland are higlighted in order to contribute to the development of necessary educational policies to actualize the ideal of catching and maintaining quality in Turkish education system.


ANAHTAR KELİMELER: pısa, fin eğitim sistemi, finlandiya’nın pısa başarısı


KEYWORDS: pısa, finnish education system, finland’s pısa success.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education